Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 17 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

Sentralisering og virtuelle nettverk

Siden man ikke trenger et nettverk av fysiske utsalgssteder betyr e-handel at virksomheten blir sentralisert for å oppnå effektivitet og skape synergieffekter.

Selv om e-handelen sentraliserer virksomheten, gir e-handelen også muligheten til å opprette virutelle nettverk hvor hele eller deler av de ansatte ikke jobber fra et sentralt kontor, men fra et “hjemmekontor” eller en annen geografisk lokalisering. Dette fordi ingen kunder oppsøker virksomheten for å fysisk se vedkommende. Alt skjer på Internett og så lenge den ansatte har tilgang til Internett og den programvaren han eller hun trenger for å gjøre jobben sin kan de utføres like bra fra et hjemmekontor som fra et sentralisert kontor.  Sannsynligvis kommer vi til å se en trend mot mer bruk av slike virtuelle nettverk i fremtiden.

En helt ny verdikjede

Summen av alle ovenstående forhold gjør at virksomheten må rekonfigurere hele sin verdikjede hvis de ønsker å gå fra å være en tradisjonell virksomhet i det fysiske markedsrommet til å bli en digital produkt og tjenesteleverandør i det digitale markedsrommet. Dette fordi Internett åpner nye muligheter for hvordan produkter og tjenester kan bli produsert, levert og markedsført.

Internetts interaktive multimediaegenskaper skaper nye muligheter, men krever også andre strategier

Internett sine multimedia egenskaper og interaktive muligheter, gjør det mulig å etablere en rekke nye produkter, tjenester og dialogformer med kundene. Noe vi allerede har sett mange eksempler på de siste 10 årene.

Etter hvert som ny teknologi kommer og vi blir vant til å bruke den til å løse våre daglige problemer og utfordringer endres også våre forbruksmønstre og beslutningsprosesser, sammen med vårt preferansegrunnlag og forventninger til sluttresultatet produktet eller tjenesten skal skape. Noe som igjen stiller nye krav til leverandørene og måten deres markedstilbud blir satt sammen og markedsført på.

Bare de siste 15 årene har måten man presenterer et produkt eller en tjeneste på gjennom markedskommunikasjon tiltak endret endret seg dramatisk, men dette er allikevel bare toppen av isfjellet hvis vi ser for oss hvordan verden ser ut om ytterligere 15 år frem i tid. De gamle markedsstrategiene må dermed legges på hylla snarest mulig, til fordel for nytenkning for å kunne hevde seg i morgendagens konkurranse.

Foruten at fremveksten av e-handel endret forbrukeratferd og skaper en rekke nye produkter, skaper Internett også nye måter å produsere og distribuere bedriftenes produkter og tjenester på. Allerede i dag har vi fått en rekke nye digitale markedsplasser som produserer, kjøper, selger og distribuerer på en helt annen måte enn det som er vanlig i næringslivet for 10-20 år siden. En trend som bare kommer til å aksellere i tiden fremover.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.