Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 25 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

server-teknologi

Uavhengig av hvilken infrastruktur og server arkitektur som velges vil nettbutikken være avhengig av en rekke programvare som må være installert og satt opp på korrekt måte for at nettbutikken skal virke.

De viktigste programvarekomponentene er i denne sammenheng:

Operativsystem

Et operativsystem (OS) er serverens grunnleggende programvare og styrer datamaskinens ulike tjenester gjennom å tildele dem de ressursene de trenger når de trenger dem.

Én type ressurs er eksterne enheter, som en skriver. Operativsystemet passer for eksempel på at to programmer ikke samtidig sender informasjon til samme skriver, men at de legges i en venteliste før utskrivning. En annen type ressurs er interne enheter som minne og prosessorer. Dette er svært grunnleggende komponenter som operativsystemet også holder styr på.

Operativsystemet er et program som alle andre i datamaskinen. Det er skrevet i et programmeringsspråk og følger vanlige regler for programmer. Forskjellen er at det er det første som lastes inn i minnet når maskinen startes, og det styrer «hverdagen» for alle programmer som lastes inn senere.

De to dominerende operativsystemene er idag:

 1. Linux – er et “åpen kildekode” som alle dermed gratis kan laste ned og installere som operativsystem på en datamaskin. Språket er svært kraftig, sikkert og pålitelig. Linux er derfor utviklet seg til å bli det dominerende operativsystemet for servere. På Forbs500 listen kjører hele 498 av disse selskapene sine servere på en Linux plattform.

  Linux har idag en markedsandel på rundt 60%.

 2. Windows – er Microsoft sitt operativsystem og krever en lisens fra Microsoft i motsetning til Linux som er gratis. Windows er tyngre, mindre stabilt og mer usikkert enn Linux, men gjør det mulig å kjøre Microsoft sine patenterte teknologier som kun kan kjøre på en Windows server. F.eks. gjelder det alle programmer som er skrevet i eller benytter ASP.NET, MS Access eller MS SQL. 

  Windows har idag en markedsandel på under 20%

Webserver

Som jeg har vært inne på tidligere trenger vi en webserver for at en nettside og nettbutikk skal være tilgjengelig på Internett. Webserveren er det programmet som mottar alle henvendelser domene ditt mottar fra Internett og starter de korrekte filene og utfører de ønskede aktivitetene som nettsidene og nettbutikken krever for å kunne virke som tiltenkt. 

Webserveren installeres på toppen av operativsystemet. Valg a webserver er dermed først og fremst avhengig av hvilket operativsystem du har valgt. Valget vil primært stå mellom:

 1. Apache – er den dominerende webserveren idag med en markedsandel på over 60%. Krever et Linux operativsystem.
 2. IIS – er Microsoft sin webserver og kan kun kjøres på Windows servere. Har derfor en markedsandel på under 20%.

Programmeringspråk

For å kunne kjøre andre språk enn HTML og XML/CSS som alle webservere default kan kjøre, må du i tillegg installere støtte for de andre programmeringspråkene nettsidene og nettbutikken din krever som en del av operativsystemet og webserveren. De mest brukte programmerinsspråkene for nettbutikker er idag PHP, Java varianter og ASP.NET. Disse språkene er gratis, men noen av dem krever bestemte operativsystem. F.eks. kan ASP.NET kun kjøres på en Windows servere

Databaseformat

Informasjonen om produktene og prisene ligger ikke lagret i flate filer på webserveren. Denne informasjonen hentes fra en database og drives av en databaseserver. Databaseserveren kan enten kjøres som en del av webserveren eller være skilt ut på en egen dedikert databaseserver. 

Uavhengig av hvilken løsning som velges, må du samtidig velge hvilket databaseformat du ønsker å bygge nettbutikken på. Databaseformatet er avhengig av hvilken e-handelsløsning du velger, men det er ikke likegyldig hvilket databaseformat du velger. Spesielt ikke hvis du ønsker at nettbutikkens database skal kunne “snakke med” andre datasystemer, f.eks. virksomhetens økonomi- og regnskapssystem.

For at flere systemer skal kunne utveksle data mellom hverandre uten å gå veien om konverteringsprogrammer, må de være basert på det samme databaseformatet. De største databaseformatene er idag:

 1. mySQL: En åpen kildekode som alle gratis kan laste ned og benytte. Det dominerende formatet på Internett idag, med en markedsandel på over 60%.
 2. MS SQL: Microsoft sitt SQL-format og kan kun kjøres på en Windows server. Har en markedsandel på rundt 15% idag.
 3. Oracle SQL: Det mest benyttede SQL formatet for store og tunge databaser. Brukes hovedsakelig av større konsern og offentlig sektor.

FTP- og mailserver

For at det skal være mulig å laste opp filer til nettsidene og nettbutikken kreves det at en ftp-server er installert som en del av webserveren. Her finnes det flere åpen kildekode (gratis) og lukkede (betalbare) varianter å velge mellom.

Det samme gjelder mailservere som er en serverteknologi som kreves for å kunne sende mail til og fra nettbutikken. 

Nettbutikk programvare

Til slutt trenger du selve programvaren for nettbutikken. Her finnes det en mengde løsninger å velge mellom, avhengig av hvilke løsninger du har valg over når det gjelder valg av operativsystem, webserver, database og programmering språk.

Kortbetalingsløsning

Ønsker du å gi kundene mulighetene til å betale med kort kreves det ikke bare at du kjøper en ekstern kortbetalingsløsning, men også at du inngår en innløseravtale med en innløser. Noe jeg kommer tilbake til.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Integrasjon av EDI og XMLHva koster en nettbutikk? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.