Nettbutikkens målsetning


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 39 av 64 artikler om Digital markedsføring >> E-handel
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mål

Hvilke målsetninger skal nettbutikken nå?

Her er det ikke bare viktig at målene bygger opp under markedsmålet, men også at målsetningen er et såkalt S.M.A.R.T-mål (Spesifikke, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbestemte).

For at netthandel målet skal bygge opp under markedsmålet bør netthandel målet brytes ned i fire del-mål som tilsammen er et uttrykk for netthandel målet. Disse fire del-målene er:

 1. Omsetningsmål: Hvilken omsetning skal nettbutikken oppnå, målt i kroner og/eller antall solgte enheter.
 2. Vekstmål: Hvilken vekt forventes, hvor raskt og hvor vil den komme?
 3. Lønnsomhetsmål: Hvilke kostnader og inntekter forventes? At vi aldri mister kontroll over dette er avgjørende viktig for å kunne måle lønnsomheten til nettbutikken.
 4. Virkemiddelmål: Det bør settes opp et konkret, målbart virkemiddelmål for alle virkemidler, aktiviteter og kampanjer som gjennomføres som en del av netthandelstratgien for å kunn måle efffekten av virkemiddelbruken, aktvitetene og kampanjene vi gjennnomfører. Kun da kan vi lære av de hva som virker og hva som ikke gjør det og på den måten oppnå fremtidig vekst gjennom å lære av våre feil og suksesser.

Hovedmålet bør brytes ned til flere mindre del-målsetninger som tar for seg de mest essensielle ulike delene av nettbutikken. Etabler gjerne et trafikkmål (antall besøkende), konverteringsmål (hvor mange som skal ende opp med å kjøpe), omsetningsmål (hvor mye som skal selges totalt eller per kunde) og lønnsomhetsmål (hvor lønnsomt nettstedet skal være).

At dette gjøres er viktig for å sørge for at alle og alle delene av nettstedet har konkrete, målbare mål å jobbe etter og som du enkelt kan måle effekten av gjennom å foreta en avviksanalyse, hvor du ser på om målet ble nådd og hva som eventuelt kan være årsaken til eventulle avvik. Det siste er viktig slik at du lærer av dine feil og suksesser.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MålgruppeNetthandel strategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikken som en forlengelse av det fysiske utsalgsstedet
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel: Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Kan verditilbudet (produktet/tjenestene) digitaliseres?
 • Hvilke kostnadsbesparelser kan netthandelen gi?
 • Hvilke inntekts- og lønnsomhetsøkninger vil netthandelen gi?
 • Hvilke nye konkurransefortrinn kan netthandelen gi?
 • Hvordan kan netthandelen styrke konkurransekraften?
 • Hvordan kan netthandelen skape nye kundeverdier?
 • Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil?
 • Hvordan kan nettbutikken skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundetilfredsheten?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel