Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 32 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

teknologi

Den tekniske strategien tar for seg den teknologiske oppbygningen av nettbutikken og hvordan nettbutikken skal kunne utveksle data med andre informasjonssystemer nettbutikken trenger å kunne kommunisere med på en trygg måte.

Standardisert løsning eller skreddersøm?

Det mest grunnleggende spørsmålet i denne sammenheng er om virksomheten skal velge å kjøpe en standardisert e-handelsløsning som tilpasses virksomhetens behov eller om de skal utvikle en egen e-handelsløsning fra bunnen av selv. Å utvikle en egen e-handelsløsning er risikabelt, tid-, ressurs- og kompetansekrevend og er derfor noe de færreste velger å gjøre.

De fleste velger en ferdigutviklet programvare som kan tilpasses virksomhetens behov og kravspesifikajoner i ulik grad.

Stand-alone eller integrert med nettsidene?

Det neste spørsmålet som må avklares er om nettbutikken skal inngå som en integrert del av virksomhetens eksisterende nettsted eller etableres som en frittstående nettbutikk under et eget domenenavn.

Kjeder, merkevarer og konsern velger av ulike hensyn normalt å etablere nettbutikken sin som en selvstendig nettbutikk under et eget domene, mens små- og mellomstore virksomheter normalt velger å inkludere nettbutikken som en del av virksomhetens eksisterende nettsider.

Forutsetninger

Før vi kan treffe noen beslutninger om valg av netthandelløsning må vi ha kartlagt minst følgende forhold:

Trafikk

Hvor mye trafikk forventes til nettbutikken, vil denne trafikken fordele seg jevnt over hele døgnet eller vil den komme i rykk og napp, og hvor raskt forventes trafikken å vokse? Hvilke krav stiller denne trafikken til linjene og serverkraften netthandelløsningen vil kreve?

Jo større trafikk nettbutikken forventer, jo tyngre sidene er og jo flere nedlastninger eller streaminger som forventes, jo større krav stilles til linjehastigheten og linjekapasiteten. Linjehastigheten angir hvor raske linjene er, målt i antall megabit eller gigabit per sekund (MB/sek eller GB/sek), mens linjekapasiteten angir hvor stor båndbredde som er inkludert i prisen. Det vil si hvor mye data som kan lastes opp og ned til serveren over linjene til serveren.

Dagens struktur

Hvilken teknologisk plattform har virksomheten valgt for sitt øvrige nettverk, datamaskinene, nettbrettene og mobilene? Hvorfor er disse plattformene valgt og hvordan kan nettbutikken eventuelt utveksle data på en rask, sikker, stabil og brukervennlig måte med disse enhetene?

Infrastruktur

Hvilken infrastruktur skal velges til nettbutikken? I praksis vil dette være et spørsmål om virksomheten skal velge å drifte nettbutikken på:

 • Egne dedikerte servere (fysiske servere virksomheten eier og driver selv. Dette er den dyreste løsningen.)
 • Leide virtuelle servere (en stor fysisk server som er delt opp i flere servere som kjører side om side, uavhengig av hverandre på denne fysiske serveren)
 • Et webhotell (en stor fysisk server som virksomheten leier seg inn på og deler med en rekke andre nettsteder. Dette er den rimeligste løsningen)

De fleste velger å starte med å leie seg inn på et webhotell, for så å flytte nettbutikken over til en eller flere virtuelle servere når webhotellenes kapasitet blir for liten.

Serverplattform

Samtidig som virksomheten velger infrastruktur må de velge hvilken serverplattform og operativsystem nettbutikken skal bygges på.

Valget vil her stå mellom Linux og Windows. Windows anbefales bare for dem som velger å bygge nettbutikken sin på programmeringsspråket ASP.NET og/eller bruke MS SQL databaser. Disse teknologiene kan kun kjøres på en Windows server. Alle andre teknologier kjører raskere og mer stabilt på en Linux server.

Kompetanse

Hvilken kompetanse virksomheten selv har på disse områdene er normalt det som avgjør de fleste teknologi valgene. Uansett er det viktig å kartlegge hvilken e-handels- og IKT-kompetanse virksomheten har før det endelige valget av nettbutikk programvare foretas, slik at virksomheten har mulighet til å planlegge hvordan de skal få tak i den nødvendige kompetansen før de begynner å bruke tid, penger og ressurser på å utvikle en netthandelsløsning.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Netthandel strategiIntegrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.