Lightspeed webhotell

Kompetansemålene står sentralt i all kunnskapsledelse og for alle ledere som ønsker å utvikle en lærende organisasjon, med en god læringskultur, som er istand til å gjøre kunnskap til ett strategisk konkurransefortrinn for virksomheten.

Hva er et kompetansemål?

Med kompetansemål menes:

“Et offisielt mål for læringen og kompetanseutviklingen for virksomheten, en gruppe og alle individene i organisasjonen, sett i forhold til virksomhetens samlede læring- og kompetansebehov i en planperiode”


Kunnskapsvisjon

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg