Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 26 av 27 artikler om Forretningsutvikling >> Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Implementeringsprosessen, i litteraturen ofte omtalt som ”Commercialization”, blir diffusjonsprosessen for innovasjonen planlagt. Rogers (2003:5) definerer diffusjonsprosessen som:

”diffusion is the process in which an innovation is communicated through certain channels over time among members of a social system.”

Beslutningen om en eventuell adopsjon av en innovasjon, skjer gjennom:

 • kunnskap
 • overtalelse
 • beslutning
 • implementering (gjennomføring)
 • bekreftelse

Diffusjonsprosessen kan avbrytes på alle disse stadiene.

Innovasjonsbeslutningen (adopsjonen) kan gjøres på ulike nivåer. Rogers (2003:403) skiller mellom;

 • Valgfri adopsjonsbeslutning. Her tar individet sine beslutninger uavhengig av beslutningen til andre i det sosiale systemet.
 • Kollektiv adopsjonsbeslutning. Valg om adopsjon eller avisning vedtak gjøres i konsensus kollektivt av alle individer av et sosialt system.
 • Autoritetsbeslutning av adopsjonen. Beslutningen tas for hele sosiale systemet av noen få individer i stillinger med innflytelse eller makt.

Figuren under viser hvor hurtig ulike typer av brukere adopterer innovasjonen. De ulike brukertypene er inndelt i kategoriene:

 • innovatører
 • tidligbrukere
 • tidlig majoritet
 • sen majoritet
 • etternølere

Rogers (2003:279-294) argumenterer for denne fem-delingen av kategorier for adopsjon av innovasjoner, fordelt på tiden de ulike brukere trenger for å godta en innovasjon. Kategoriene i figuren nedenfor er basert på empiriske undersøkelser med kumulativt resultat i en S-kurve for adopsjon (Rogers 1962; Ryan & Gross, 1943).

 

diffusjon-adopsjon

Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler. 

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140626/Rokne.pdf
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Produktutvikling og markedsføringPIC – plan (en nedskrevet produktstrategi) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.