Domene og webhotell fra OnNet.no

workshopDefinisjon av workshop

Workshop er et begrep vi benytter i mangelen på et godt norsk ord. Begrepet betyr direkte oversatt arbeidsmøte, arbeidsseminar eller arbeidsgruppe i følge ulike oversettelseverktøy. Andre, f.eks. Språkrådet, oversetter workshop som et arbeidsverksted. En god oversettelse, da workshop ofte handler om at man skal “snekre” noe sammen med de andre deltakerne. 

I en workshop starter arbeidet når møte starter – ikke når møte slutter

Uavhengig av hvilken av disse definisjonene vi benytter så kan vi trygt si at en workshop (eller et arbeidsmøte eller arbeidsverksted om du vil), er litt annerledes og varer lengre enn et vanlig møte. En workshop får vi deltakerne opp av stolen og engasjerer dem på en annen måte enn vanlige møter gjør. En workshop er en mer praktisk og gir en mer inkluderende tilnærming til et tema enn et møte som er mer monotont enn en workshop.

Normalt starter vi arbeidet med noe etter at et møte er ferdig med å behandle sakene på agendaen. I en workshop starter vi å arbeide sammen med de andre møtedeltakerne så snart møte starter, ikke når workshopen er ferdig. Dette er f.eks. tilfelle når vi avholder en ideworkshop. Her er målet at møtedeltakerne i fellesskap skal komme opp med så mange nye ideer som mulig gjennom en brainstorming i selve møte.

Hvis du inviterer til et nettbasert møte der det kun er du som leverer innholdet, og deltakerne ikke aktivt bidrar til gjennomføringen, er det et webinar. Dvs. et nettbasert seminar (eller nettseminar). Dette er ikke en workshop.

For at et møte skal være en workshop kreves det:

 • At formålet ikke er å øke kompetansen til deltakerne. Kurs og seminarer har dette som formål – ikke workshop.
 • Deltakeren bidrar aktivt i diskusjonen. De er ikke passive tilskuere.
 • Deltakerne bidrar aktivt i utformingen av innholdet møte genererer

Når avholde en workshop?

En workshop er mest opplagt når hensikten er å:

 • Kickstarte noe nytt
 • Generere ideer og gjøre ting på en ny måte
 • Definere noe
 • Undersøke noe
 • Designe noe
 • Forankre et konsept i en gruppe
 • Skape en teamfølelse
 • Skape eierskap og involvering

Planlegging

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.