Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva skyldes problemene i organisasjonen?

Hvis vi ber noen forklare hvorfor noe i organisasjonen gikk galt, vil de fleste bruke ett av følgende tre perspektiver når de skal forklare problemet og gi sine diagnoser:

  1. Legge skyldes på andre
  2. Legge skylden på byråkratiet
  3. Maktbegjær

Legge skyldes på andre

Den vanligste tilnærmingsmåten er å legge skylden på mennesker. Finn en «syndebukk» og straff den skyldige. 

Feilen ved denne tilnærmingsmåten er at de fleste «ulykker» eller problemer sjelden kun skyldes «menneskelig svikt».

Legge skylden på byråkratiet

Er det vanskelig å peke ut en skyldig person, er det lett å legge skylden på byråkratiet. Det som har gått galt, må ses som et resultat av enten papirmølle og stivbeinthet eller ubrukelige framgangsmåter og prosedyrer. Alternativt: Er organisasjonen ikke for byråkratisk, må den være for desorganisert.

Maktbegjær

Ett tredje alternativ er å forklare problemene som ett resultat av maktbegjær. Alle er ute etter å mele sin egen kake. Problemene forklares hele tiden som et resultat av politisk spill og smålig krangling.

Hver av disse tre hverdagslige tilnærmingsmåtene bygger på en delvis sannhet, da de peker på viktige forhold ved organisasjonen. Men de er også ufullstendige og overforenklede. De fører alle til en falsk følelse av både klarhet og optimisme, samtidig som disse forklaringene gjør at man lett overser andre og kanskje viktigere forklaringer.


Hvordan løse problemene i organisasjonen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss