Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 12 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.

Markedsføring i et større perspektivMange ser på markedsføring som en uunngåelig ting. Dette er ikke riktig. Markedsføringen i sin nåværende form er kun et resultat av at vi lever i et konkurransesystem, som har som mål å regulere forholdet imellom bedriftene, og mellom bedriftene og samfunnet.

I andre økonomiske systemer, som f.eks. i det statsosialistiske systemet, hvor staten eier alle produksjonsmidlene og ofte hele eller store deler av distribusjonsapparatet, forekommer ikke markedsføring slik vi kjenner den.

Når Norge skulle velge økonomisk system rettet man oppmerksomheten mot hvilke system som ville gi den største effektiviteten, uttrykt i høyest mulig levestandard. Valget ble konkurranse systemet, fordi land med de mest utpregede konkurranse systemene, kan vise til den høyeste levestandarden og de høyeste vekstratene i verden. Vårt valg var dessuten basert på våre forutsetninger – et velutviklet næringsliv og en fra før høy levestandard. Disse forutsetningene er ikke tilstede i land som er i begynnelsen av sin økonomiske utvikling (U-land).

Mange økonomer mener derfor at U-land kan oppnå en hurtigere utviklingstakt ved å benytte en mer detaljert og sentral styring enn vi har. Årsaken er forbruksutviklingen. Når levestandarden er lav, rettes etterspørselen mot dekning av de grunnleggende behovene. Dette er en meget enkel behovstruktur som det er forholdsvis enkelt å beregne størrelsen på.

Problemene begynner først når levestandarden øker. Når de nødvendigste behovene er dekt, rettes etterspørselen mot andre varer og tjenester hvor behovene ikke føles like sterkt. Det gjør at varene ikke lenger blir så standardiserte og antall varianter øker betraktelig. Noe som gir en labil etterspørsel. I slike situasjoner fungerer detaljstyring dårlig. Ved labil etterspørsel er det umulig å vite på forhånd hva som kommer til å bli etterspurt, og i hvilke kvanta. Ved labil etterspørsel er den beste løsningen å la markedet selv bestemme hva som skal bli tilbudt.

I vårt system er det myndighetene som fastsetter rammebetingelsene, men det er de individuelle beslutningene til produsentene og forbrukerne som skaper selve systemet og dets virkemåte.

Utgangspunktet er at det skal være en mest mulig likevekt mellom tilbud og etterspørsel, og at det skal skje et reelt bytteforhold. Imidlertid er det ikke lett til å få til en slik likevekt. Både forbrukerne og produsentene står i prinsippet fritt til å gjøre som de vil. Det gjør at etterspørselen kan snu «over natta«.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Samfunnsorientering markedsføringMarkedsjef >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Relasjonsmarkedsføring
  Relasjonmarkedsføring er tiltak av gjensidig verdi økende karakter satt i verk mellom personer for å etablere, fastholde og utvikle positive holdninger til et produkt, et merke, en organisasjon eller ...
  Digital markedsføring
  Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng.
  Nettverksmarkedsføring
  Nettverksmarkedsføring eller Multi Level Marketing (MLM) som det også kalles, er en måte å organisere direkthandel på.
  Oppgavediagnose
  For å kunne lage en markedsplan som gir markedsføringen et mål og en kurs, trenger vi først en oversikt over hvilke oppgaver virksomheten står ovenfor og som må løses for å kunne nå målet.
  Før kjøpet: Skape rette forventninger
  Forventninger som samsvarer med den opplevelsen de får under kjøpet og sluttresultatet etter kjøpet.
  Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
  Får kunden ikke en opplevelse av virksomheten som er i tråd med de forventningene de hadde på forhånd er det umulig å få fornøyde kunder.
  Salgsorientert markedsføring
  Å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå økt lønnsomhet
  Innholdsmarkedsføring
  Innholdsmarkedsføring er den norske betegnelsen på "content marketing". Ett nytt kommunikasjonvirkemiddel alle virksomheter har til rådighet for å markedsføre sitt eget verditilbud og løse d...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.