Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Hukommelse

Har man lykkes med å få oppmerksomhet, og fått mottakeren til å tolke inntrykket i tråd med intensjonene, er siste oppgave å få dem til å huske budskapet.

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Håndbok i Studieteknikk

"Du lærer så lenge du lever", er det noe som heter. Du blir aldri for gammel til å lære. Det eneste som forandrer seg er måten du lærer på.

Medarbeidersamtale

Alle tilsatte bør ha rett til en årlig medarbeidersamtale. Og alle HMS-ledere bør ha plikt til å gjennomføre den for tilsatte som ønsker det.

Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren

Hvordan foreta Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren?

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Arbeidstageroppfinnelser

Har du gjort en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet ditt, og er usikker på hvilke rettigheter du har til oppfinnelsen?

Varemerkebeskyttelse

Et varemerke er et kjennetegn du som næringsdrivende kan benytte for å skille dine varer og tjenester fra andres.

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

Lønn

Lønn og sosiale kostnader utgjør en av virksomhetens største kostnader og bør derfor overvåkes gjennom intern kontrollen.

Innkjøp

Innkjøp utgjør sammen med lønnskostnaden normalt de største kostnadene i en virksomhet. De bør derfor overvåkes og inkluderes i intern kontrollen

Sjekkliste for leie av næringslokaler

Ved leie av næringslokaler anbefaler vi generelt følgende:

Praktisk gjennomføring

En gjennomgang av hvordan du bør gjennomføre leieprosessen når du skal leie næringseiendom.

Stillingsannonsen

Hvordan utforme stillingsannonsen, hva bør vektlegges og hvilke mediekanaler bør man velge?

Prosessplan

Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser vil bli benyttet? Hvor stor arbeidsstokk trenges og hvilke typer? Hvilke leverandør og salgsapparat benyttes?

Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)

En gjennomgang av hva en arbeidsbetingelse er, hvilke former for arbeidsbetingelser som finnes og hvorfor det er viktig å kartlegge disse arbeidsbetingelsene.

Musikk og lydbånd i læring

Hva med bruk av musikk og lydopptak i studiene? Er det å anbefale?

Maskert herredømme

En serie enkle forholdsregler man kan ta for å «drepe uoverensstemmelser og møte motargumenter.

Key Account Manager

Key Account Management (KAM) er i utgangspunktet en stillingsbeskrivelse for personer som jobber med virksomhetens viktigste kunder

Adam Smith ( f. 1723 )

Smiths bidrag til den økonomiske tenkningen er omfattende, og mer enn noen annen av hans tids økonomer så han de sentrale kreftene som påvirker markedsøkonomien og hvordan de konkurrerende markeder fungerer.

Notatteknikk

På denne siden finner du en oversikt over de mest benyttede notatteknikkene i forbindelse med skolestudier og hvordan du kan bruke dem på en effektiv måte for å skape forståelse og huske kunnskapen.

Den speilvendte Janteloven

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en "vinnertype" må du starte med å ha troen på deg selv.

Økonomiske kontrollområder

Den økonomiske utvikling bør følges nøye og inngå som en del av virksomhetens intern kontroll system for å måle eventuelle avvik i forhold til målene

Nr. 26 - 50

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Glemsel, overlæring og repetisjon

En gjennomgang av hvordan du kan huske det du lærer bedre gjennom overlæring og repetisjon

Forelesninger

Et studie viser at studenter kan gå glipp av 6 av 10 forelesninger og fremdeles gjøre det godt på eksamen, men er det en god strategi?

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst annen roman.

Planlegg studiene og læringen

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Behov

Hva er et behov? Hva er forskjellen på et behov og et ønske? I denne artikkelen ser jeg nærmere på disse to begrepene og hvilke teorier som finnes omkring disse begrepene.

Religion (i ledelse og markedsføring)

En gjennomgang av hvilken betydning religionen har i ledelse og markedsføring. Vi ser her på hva som må vurderes og kartlegges.

Religion (betydning for kultur og atferd)

En gjennomgang av hvilken betydning religionen har på vår kultur og atferd i praksis, selv for dem som ikke er personlig troende.

Religion (formål, betydning og opprinnelse)

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske.

Islam (Fakta, religion og atferd)

Islam er den yngste av de store verdensreligionene, hvor de islamsk troende kalles en muslim. I dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen

Hinduisme (Fakta, religion og atferd)

Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India.

Jødedom (Fakta, religion og atferd)

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen.

Kristendom (Fakta, religion og atferd)

Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid.

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Arv og miljø

I hvor grad bestemmer arv og miljø vår utvikling? Hva er medfødte egenskaper? Hvilke egenskaper utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss?

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Lovmessige (formelle) krav til foretaksnavn

Følgende lovmessige krav gjelder for alle norske foretaksnavn, også kalt firmanavn.

Opphavsrett

Åndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Valg av firmanavn

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke lover og regler som gjelder for valg av firmanavn og hvilket firmanavn du bør velge.

System for balansert målstyring

På denne sidn finner du en modell som viser hvordan du kan gå frem for å utvikle et system for balansert målstyring.

Det norske aksjemarkedet

Det norske aksjemarkedet kan deles opp i to hoveddeler noterte aksjer og unoterte aksjer. Forskjellen kan forklares slik:

Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?

Under har jeg samlet et knippe andre råd og tips om hva du bør tenke på når du skal lage en egen nettbutikk.

Design- og mønsterbeskyttelse

Design- eller mønsterbeskyttelse innebærer at man har enerett til å utnytte en bestemt design kommersielt, det vil si formen eller utseende til den varen man vil selge, i et begrenset tidsrom.

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid.