Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Online undervisningsplattformer

De siste årene har undervisning over internett blitt utrolig populært, og det gir fullstendig mening. Hvorfor begrense potensialet ditt til undervisningsmulighetene i ditt nærområde

Globalisering

Hvilke muligheter og trusler gir globaliseringen av verden for dagens virksomheter? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.
algoritme

Digital strategi (IKT-strategi)

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.
it-stategi

IT-strategi

En langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

Hvordan lykkes når man studerer på nettet

Under det siste året er det nok veldig mange av oss som har studert på nettet, enten fordi det ikke har vært mulig å...

Aksjer som ekstrajobb

Kjøp og salg av aksjer har blitt en stadig mer vanlig og populær måte, spesielt blant studenter, å tjene litt ekstra penger i tillegg...

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

Digital markedsstrategi

En langsiktig plan som forteller hvordan virksomhetens digitale markedsføring skal legges opp for å nå sitt digitale markedsmål. 

Bannerannonser

En bannerannonse er en annonse på en nettside, normalt med samme bredde som hovedartikkelen eller sidebaren, men dette er ikke noe krav. Bannerannonsene finnes i alle størrelser.

Hva skiller digital markedsføring fra tradisjonell markedsføring?

Som et resultat av digitaliseringen av samfunnet og paradigmeskiftet fra analoge til digitale signaler har digital markedsføring fått en stadig viktigere rolle i virksomheten markedsføring.

E-postmarkedsføring (e-marketing)

En gjennomgang av hva epostmarkedsføring er og hvordan du bruker denne form for markedsføring for å få suksess.

Digitale kanaler og virkemidler

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

Budskap og løfte

Budskapene i massemedia kan deles inn i to hovedgrupper; «faktastoff» og «fiksjon». Ved å kombinere fakta og fiksjon får vi «faksjon».

Internett sin historie

Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.

Digital markedsføring

Digital markedsføring er alle markedstiltak en aktør foretar seg for å nå en målgruppe ved bruk av digitale kanaler.

Nettside og nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

Viral markedsføring

Viral markedsføring er konsepter og budskap av en slik karakter at det "kopierer og sprer seg selv.

E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

10 smarte sparetips – alt fra gamle metoder til nye apper

De fleste vil få mye igjen for å prioritere sparing. Dette vil på sikt føre til en romsligere privatøkonomi. Med noen enkle sparetips vil du på sikt oppnå en bedre økonomi.

Sosiale medier

Sosiale medier skiller seg fra sosiale nettverk ved at sosiale medier er et overordnet begrep for spredning av informasjon (medie), som er brukergenerert og deles på internett (sosialt).

Stadig større og raskere endringer

I de siste 10 årene har det kommet flere oppfinnelser (innovasjoner) enn i de foregående 10.000 årene.

API (Application Programming Interface) og bots

API er helt nødvendig for å få IT-systemer til å snakke sammen. Det er også en forutsetning for å koble smarte produkter sammen via internett.

Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at...

Moores lov har lært oss at halvlederkomponenter som CPU blir dobbelt så raske annet hvert år, uten at prisen øker.

Nr. 26 - 50

Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Informasjon

En rekke forsøk på å analysere hva informasjon er har vært lite fruktbare, fordi en ikke har skilt klart mellom begrep og term.

Investering i og bruk av ny digital teknologi

For å oppnå effektiviseringsgevinster ved å innføre ny digital teknologi, holder det ikke å automatisere eller digitalisere eksisterende oppgaver

Håndbok i Studieteknikk

"Du lærer så lenge du lever", er det noe som heter. Du blir aldri for gammel til å lære. Det eneste som forandrer seg er måten du lærer på.

Informasjonsteknologi (digital teknologi) – kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Det er viktig for din bedrift at du holder deg oppdatert...

Nå skjer det meste i størst grad på nett. Markedsføring, møter og generell kommunikasjon. Dette eskalerte stor grad under pandemien.

Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen

Verden blir idag mer og mer digitalisert. Digitaliseringen omfatter alt fra våre markeder og organisasjoner til våre forretningsmodeller.

Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?

Hvilke informasjonssystemer en virksomhet trenger er avhengig av hva virksomheten holder på med, antall ansatte, konkurransesituasjonen og en rekke andre faktor som det tar for lang tid å komme inn på her.

Sikkerhet mot svindel når du driver en virksomhet på nett

Du har startet en bedrift på internett, men hvordan oppnå  den beste økonomiske sikkerheten? Følg disse enkle rådene, så er du tryggere!

VPN (virtuelt privat nettverk)

En VPN gjør at to datamaskiner (eller nettverk) kan sikkert kan kobles sammen som om de er fysisk koblet sammen. 

Å spille spill er populært

Å spille forskjellige spill er noe som alltid har vært populært. Det er mange typer spill. Tradisjonelt har det vært kortspill og brettspill.

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Ikke utsett beslutninger du kan ta idag

1 av 5 voksne regner seg selv som kroniske utsettere. Dette er folk som på mange måter bestemmer seg for ikke å lykkes.

Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet

Analyse av hvilke kostnader og inntekter nettstedet har gitt direkte, og indirekte gjennom kostnadsreduksjoner i verdiskapningprosessen eller økt salg og omsetning i andre kanaler

Emisjonprosessen

En kapitalforhøyelse må være forankret i et vedtak i generalforsamlingen, og vedtaket i generalforsamlingen må være basert på forslag fra selskapets styre.

Belønning og belønningssystemet

Teoretikere har lagt ned betydelig innsats for å beskrive sammenhengen mellom belønning og prestasjon. Her ser vi på de viktigste funnene.

Bitcoin – Et verktøy mot inflasjon

De fleste vet om Bitcoin. Kanskje har man hørt om det på nyhetene. Kanskje hørt det fra en venn. Poenget er det samme. Bitcoin er populært!

Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet

Utgangspunktet er besparelser som skapes andre steder i organisasjonen. En variant av alternativkost metoden.

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Casino som et pengespill, underholdning og investering

Casino er ikke bare et spennende pengespill hvor vi satser penger for å vinne enda mere penger. Et casino er også god underholdning

Styrehonorar (styrets avlønning)

Et "tante styre" kan vi få helt gratis, men vi bør heller vurdere hvordan vi kan få et styre med kompetansen bedriften trenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en trygdeytelse fra folketrygden som 1. mars 2010 erstattet yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. 

Sykepenger

Hvis arbeidsgiveren har vært ansatt i 4 uker og arbeidstakeren oppfyller folketrygdens generelle krav til sykepenger har de rett på sykepenger etter Lov om folketrygd, kapittel 8

Hvorfor er VPN et must for alle virksomheter i dag?

VPN er en forkortelse for Virtuelt Privat Nettverk, og er en teknologi som gjør at to datamaskiner kan kobles sammen på en 100% sikker måte

Casinoskole

Mange spiller casino online og synes det er spennende. Når du velger hvor du skal spille casino online, kan det være smart å se på hvilke casinoer som tilbyr de største casino bonusene