Siste 50 artiklene

På denne siden finner du de siste 50 skrevne eller oppdaterte artiklene til eStudie.no.

De 25 siste:

Virtuell samhandling avgjør resultatet i virtuelle miljøer

Hvilke resultater et virtuelt team eller en virtuell organisasjon er istand til å skape er avhengig av hvor god den virtuelle samhandlingen i teamet...

Hva gjør organisering av virtuelle team og organisasjoner så vanskelig?

Årsaken til at det alltid er vanskelig å organisere en organisasjon skyldes fire forhold som alltid vil være til stede i en organisasjon.

Hjemmekontor guide

Hjemmekontor ble i 2020 noe vi alle måtte bli vant til, og vi regner med at denne muligheten til å jobbe hjemmenfra er kommet for å bli

Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team

Struktur for å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet

Virtuelle team

En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

Markedslikevekt (markedskrysset)

Markedslikevekt representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare. Punktet for markedslikevekt vil alltid være der hvor etterspørsel- og tilbudskurven møtes.

Deltakerstyring

Hva er deltakerstyring og kvalitetsirkler, og hvordan bruke dem i praktisk ledelse?

Merkevarebygging

Siden merkevarer defineres som et nettverk av assosiasjoner, kan de kun skapes gjennom persepsjon. Dvs. den mentale prosessen mennesket er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli fra omgivelsene de befinner seg i.

Markedsføring i et større perspektiv

De fleste mennesker har i dag akseptert markedsføring som en nødvendighet, selv om man protesterer mot overdrivelser og påfunn av forskjellig art.

Kommersielle krav til et merke

Ser vi på de kommersielle kravene til et varemerke, kan disse oppsummeres slik.

Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen

Hva er en selvstyrt arbeidsgruppe og hvilken funksjon har slike grupper?

Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltaksmatrisen, også kalt "dyktighet/viktighet" matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden - sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Markedskart (målgruppekart)

Markedskartet, også kalt  målgruppekart, er et strategisk planleggingsverktøy for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes på mange måter i en situasjonsanalyse for å kartlegge en markedsituasjon.

Hvorfor ha en visuell profil?

Virksomhetens visuelle profil skaper førsteinntrykket dine kunder får av virksomheten. For å få kontroll på dette førsteinntrykket trenger du å definere en visuell profil.

Retoriske spørsmål

Metoden går ut på at du formulerer et spørsmål som kastes ut til motparten, men som du besvarer selv.

Direkte spørsmål

Direkte spørsmål er fakta spørsmål som ofte bare kan gi ett svar, benyttes for å få direkte informasjon.

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?

Utviklingen av visuell profil

Den visuelle profilen skal gi selskapet en identitet og personlighet, samtidig som den skiller virksomheten fra konkurrentene.

Gode akademiske tekster

Det viktigste for deg når du skal skrive en god akademisk tekst, er at du velger et fagområde som du er komfortabel med.

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Digitalisering av verden

Verden blir idag mer og mer digitalisert. Digitaliseringen omfatter alt fra våre markeder og organisasjoner til våre forretningsmodeller.

Team og grupper

Mennesker som er gjensidig avhengige av hverandre med hensyn til informasjon, ressurser og evner, og som forsøker å kombinere sin innsats for å nå et felles mål

GVC Holdings er nå kjent som Entain

GVC Holdings ble etablert i 2004 som Gaming VC Holdings S.A. og er godt kjent som et britisk betting selskap innenfor sport.

Hva må du huske på når du kaster din PC, Mac,...

Flere undersøkelser viser at såvel bedrifter som privatpersoner ofte glemmer å slette all personlig og sensitiv informasjon som finnes på den PCen, MACen, PADen, kamera eller mobilen

Nr. 26 - 50

Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team

Virtuelle organisasjoner og team er en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi.

Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler

Belysningen på arbeidsplassen må planlegges nøye for å sikre ideelle forhold for øyne. Vi går her igjennom hva vi må tenke på.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Direkte- og indirekte kostnader

Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Hypotese

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold, eller en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

Virtuelle møter

Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi

Venner og bandwagon – effekt

På hvilken måte påvirker venner vår atferd?. I denne artikkelen ser jeg nærmere på dette.

Standardavvik og varians

Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

Tariffavtale, tariffoppgjør og lønnsoppgjør

En tariffavtale er en lønnsavtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet

Datamaskiner som har evnen å utføre kognitive oppgaver og lære av sine handlinger er en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet.

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemene i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Virtuell ledelse – Ledelse av virtuell organisasjon og virtuelle team

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Nye aktører innen forbrukslån

Stort sett har de fleste nordmenn gode forutsetninger for å betjene sine lån. Derfor velger mange å benytte seg av lånemuligheter for å kunne få noe her og nå

Ulemper med virtuelle organisasjoner og team

For å få et realistisk bilde av bruken av virtuelle organisasjoner og team må vi se disse fordelene opp mot ulempene

Slik stimulerer du hjernen ved hjelp av strategiske spill

Mange av oss spiller for underholdningens del, men spill har faktisk vist seg å ha flere fordeler – i hvert fall om du velger de riktige variantene.

Ting du må vite om SEO for å utvikle forretningen din...

SEO er noe som bare blir viktigere og viktigere for alle som har lyst til å drive trafikk til sin nettside.

Organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team i organisasjonen.

Endringskapasitet

Bedriftens evne (kapasitet) til å endre seg kontinuerlig uten massiv endringsmotstand mot endringsmålet

Organisasjonsstruktur

Hva er en organisasjonstruktur og hvorfor trenger enhver virksomhet en organisasjonstruktur?

Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering

Som navnet tilsier, er en prosjektorganisasjon en organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres

Lån penger til studiestart

Det er mange ting å holde rede på som kommende eller nystartet student, og det kan virke overveldende med alle de mange tingene du plutselig skal ha oversikt over.

Lær grunnleggende strategier i poker

Poker har blitt stadig mer populært i de senere årene. Texas hold'em er den pokervarianten som spilles mest på verdensbasis.