Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 27 artikler om Produkt

Med produktklassifisering menes:

“Måter å gruppere produktene i et marked inn på”

Det finnes mange måter å klassifisere produktene som finnes på. En enkel måte å gjøre dette på er å skille produktene etter deres levetid.

Langvarige og kortvarige produkter

Skiller vi produktene ut ifra levetid, må vi skille mellom:

 1. Langvarige produkter – produkter med en lang forventet levetid. F.eks. boliger, biler og andre luksus-, spesial- og kapitalvarer.
 2. Kortvarige produkter – produkter med en kort levetid. F.eks. nødvendighets- og dagligvarer som vi forbruker daglig.

Denne inndelingen er imidlertid ikke spesielt god for å predikere kjøpsatferden og brukes derfor i liten grad.

Andre produktklassifiseringer

En bedre måter å klassifisere produktene på disse produktklassifiseringene:

Disse produktklassifiseringene vil vi komme nærmere inn på i de påfølgende artiklene.

Du leser nå artikkelserien: Produkt

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProduktHomogene og hetrogene produkter (marked) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Produkt
 • Produktklassifisering
 • Homogene og hetrogene produkter (marked)
 • Substitutter og komplementære produkter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Produkthierarkiet
 • 5 Produktnivåer
 • Basis produktet
 • Det konkrete produkt
 • Det utvidede produktet
 • META produktet (merkevare og posisjonering)
 • Det potensielle produktet
 • Service – et tillegg til produktleveransen
 • Opplevelsespyramiden
 • Verditilbud
 • Produktkvalitet
 • Produktets livssyklus
 • Produktsortiment og sortimentpolitikk
 • Emballasje
 • Produktanalyse
 • Produktstrategi
 • Produktkart
 • Portfoliomatrise (BCG matrisen)
 • GE McKinsey-matrisen
 • Ekspansjonmatrisen
 • Selementanalyse
 • Miljøvennlig produkt og bærekraftig produkt
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.