Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva et produkt er og hvordan du skal gå frem for å bruke produktet som et konkurransevirkemiddel i markedsstrategien og markedsføringsmiksen. Du lærer også alt du trenger å vite om produktpolitikk og sortimentpolitikk.

Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for enhver virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke kundens behov eller løse deres problemer.

Definisjon >> Produkt

Et produkt er 1 av 6 konkurransevirkemidler enhver virksomhet har til rådighet for å gjøre sitt verditilbud bedre enn konkurrerende produkter i kundenes øyne, men hva er egentlig et produkt? 

En mye brukt definisjon er:

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

Hva er et produkt?

Ett produkt betraktes ofte som fysiske gjenstander med ulike egenskaper. Dette er selvfølgelig riktig, men vitner også om en manglende forståelse av betydningen av produktets immaterielle sider. Selv om de mest synlige sidene ved produktet er knyttet til det “fysiske produktet” vi kan ta og føle på, skal vi samtidig være klar over at alle produkter i tillegg vil ha en rekke immaterielle egenskaper. Egenskaper som ikke er skapt gjennom produktutvikling eller produksjonsprosessen, men som er et resultat av en sosial spredningsprosess i markedet, hvor produktet tillegges ulike kulturelle og sosiale koder.

For kunden vil disse immaterielle sidene, også kalt metaverdier, ofte være vel så viktigere som produktets materielle egenskaper. Dette fordi kundene i stadig større grad opplever produktene som identiske når vi vurderer produktenes funksjonelle kvalitet og fysiske egenskaper opp mot hverandre.

Produkt på et funksjonelt- psykologisk. og sosialt nivå

Alle produsenter har i dag stort sett tilgang til den samme teknologien, og dermed også mulighet til å produsere de samme produktene. Det som skiller produktene fra hverandre og som gjør at kunden er villig til å betale en noe høyere pris enn det konkurrerende produkter koster, er i stadig større grad metaverdiene som er knyttet til produktet og ikke funksjonelle ved produktet.

Det vi prøver å si er at et produkt er noe langt mer enn det vi kan ta og føle på, og at kunden vil vurdere produktet på ulike nivåer før den endelige beslutningen om kjøp foretas. Litt forenklet kan vi si at produktet vil bli vurdert på tre ulike mentale nivåer før et kjøp foretas; et funksjonelt -, psykologisk – og sosialt nivå.

Hvilke assosiasjoner gjør du deg når du ser eller hører om en Rolls- Royce? Tar vi ikke mye feil vil metaverdiene som er knyttet til bilmerket Rolls Royce ha langt større betydning for din holdning til bilen enn funksjonelle egenskaper ved bilen.

Kunden vurderer et produkt ut i fra en helhetsvurdering

Hvilke nivåer som vil være mest fremtredende i kjøpsprosessen er imidlertid situasjonsbestemt og varierer i stor grad fra person til person. Men når dette er sagt, skal vi også være klar over at kunden ikke vil dele produktet opp i ulike deler; f.eks. opp i fysisk og funksjonell kvalitet, pris, service, sosial status og andre løsrevne egenskaper, for så å vurdere de ulike delene opp mot hverandre. Kunden vil danner seg et helhetsbilde, hvor alle nivåene blir vurdert under ett, og handle deretter. Det gjør at produktet må ses på ut i en kontekst, og presenteres for kunden i den denne konteksten.

Grunnen til dette skyldes det som innen psykologien kalles gestalt – teoriene. Empiriske studier som viser at mennesket har en tendens til å tenke, oppfatte og handle som en helhet (kontekst) i alle livets situasjoner. Dette gjelder også når vi skal foreta en beslutning om kjøp av et bestemt produkt. I salg er det viktig å være klar over dette, da det kreves at man legger opp til markedsførings- og salgstrategier som bygger på flest mulig produktdimensjoner.

Produktvirkemiddelstrategi

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.