Domene og webhotell fra OnNet.no

Det gjelder å ligge et hestehode foran konkurrentene, og skal man til enhver tid være i stand til å tilfredsstille kundenes behov og forventninger må man drive konstant produktutvikling.

Produktets livssyklus

Siden alle produkter har en begrenset levetid er det en nødvendighet at det blir utviklet nye produkter og at disse blir lansert på riktig tidspunkt. For at det siste skal være mulig er det en forutsetning at vi vet hvor i “livssyklusen” de forskjellige produktene befinner seg i.

Lanserer vi det nye produktet for sent gir vi bort unødvendig markedsandeler til konkurrentene og reduserer bedriftens lønnsomhet. Lanserer vi det nye produktet for tidlig får vi ikke høstet ut det potensialet som ligger i produktet, og investeringens lønnsomhet reduseres. Å lansere de nye produktene på riktig tidspunkt er m.a.o. alfa omega.

Innovasjons forventninger er en viktig kundeverdi

I mange miljøer er innovasjon dessuten et “honnør” ord. De produsentene som klarer å gi produktene sine et innovativ og fremtidsrettet preg, får derfor lett et godt fotfeste i disse miljøene. Fokusering på produktutvikling og visjoner er i dag å anse som en produktdimensjon i seg selv. Spesielt viktig er denne produktdimensjonen når det gjelder eksisterende A/B – kundene som vi prøver å etablere et partnerskap til.

Grunnen er enkel. Kunden lever i et minst like dynamisk miljø som virksomheten. Kunden har derfor minst like stort behov for fornyelse som selgerens organisasjon. Er kunden redd for at leverandøren er for “gammeldagse” eller at leverandøren av andre grunner ikke ligger i forkant av utviklingen, vil kunden ikke følge seg trygg på at selgeren også i fremtiden vil være den som er best egnet til å dekke behov/kravene.

Være en ressurs for kunden

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.