Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 29 artikler om Beslutningsprosess

Nettstedet Bestemdeg.no ramser opp de 10 største beslutningsfellene etter deres mening og gjengir fra boken “«En god beslutning» til Nils Tore Meland følgende:

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent.

– Vi bruker for lite tid i startgropa. Og lar førsteinntrykket få bestemme for ofte. Isteden bør vi bruke litt ekstra tid på å forstå hva problemet eller muligheten faktisk er. Vi burde skifte hatter (skift perspektiv) – og se situasjonen, problemet eller muligheten med flere øyne. Ulike perspektiver gjør deg oppmerksom på ulike løsninger. En økonom ser andre løsninger enn en advokat. Og bestemoren din ville kanskje se andre løsninger enn deg, sier psykolog og offiser Nils Tore Meland i en pressemelding.

Han mener av de fleste av oss tar avgjørelser på feil grunnlag. Vi er evolusjonsmessig programmert til å ta raske avgjørelser, men et moderne liv setter ofte andre krav til oss enn et møte med et rovdyr i villmarka.

I boken «En god beslutning» sier han at de som tar seg litt ekstra tid til å tenke seg om i begynnelsen av en beslutningsprosess, tar raskere og langt bedre valg over tid. Du får altså igjen tiden du bruker, og vel så det.

– Det finnes ingen garantier her i livet, men det er tross alt valgene vi tar som i stor grad avgjør om livet blir godt. Derfor tror jeg vi bør bruke litt ekstra tid på de aller viktigste beslutningene – slik at de overlever møtet med realitetene, sier Meland.

10 beslutningsfeller

De 10 største beslutningsfellene er i følge “Bestemdeg.no” disse:

1. Å stupe i det
2. Definisjonsfella
3. Bekreftelsesfella
4. Skråsikkerhetsfella
5. Tommelfingerfella
6. Å skyte fra hofta
7. Gruppetenking
8. Ikke lære av erfaring
9. Ikke måle resultater
10. Ikke forbedre seg

Kilder:

 • http://www.bestemdeg.no/?cat=2
Du leser nå artikkelserien: Beslutningsprosess

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Beslutninger under usikkerhet (feilkilder)10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Beslutning
 • Beslutningmodeller
 • Den rasjonelle beslutningsmodellen (economic man)
 • Deskriptiv beslutningmodell (administrative man )
 • Organisatoriske beslutningsmodeller
 • Beslutningsfaser (den problemløsende metoden)
 • Heuristikker og Biaser
 • Beslutningstre
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Beslutningstiler
 • Beslutninger under usikkerhet (feilkilder)
 • Beslutningsfeller
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • Anbefalt beslutningsprosess
 • Beslutningsituasjon
 • Beslutningsproblem
 • Krav til en god problemstilling
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Konsekvensanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Beslutningsregler
 • Ikke utsett beslutninger du kan ta idag
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Resultat
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.