Domene og webhotell fra OnNet.no

Krever et behov eller problem

For at vi skal kunne treffe en beslutning må vi ha et behov eller et problem som er så stort at vi er villig til å bruke tid og ressurser på å løse det. Prosessen må derfor starte med å kartlegge beslutningsituasjonen. Det vil si finne ut hva som er problemet og hvilke behov vi har og som beslutningen skal løse.

I kjøpsprosessen kalles denne fasen “Problemerkjennelse” og er en relativ god beskrivelse av hva kartlegging av beslutningsituasjonen går ut på. Jeg anbefaler derfor at du leser denne artikkelen i denne sammenheng.

En relativ god definisjon av begrepet problem er denne:

«ET PROBLEM ER DISSONANS MELLOM ØNSKET TILSTAND OG OPPLEVD TILSTAND».

Hva er forskjellen mellom et lite og stort problem?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.