Domene og webhotell fra OnNet.no

Rente
Photo by Austin Distel

Når det gjelder fremmedkapital vil det så godt som alltid være knyttet betingelser til lånegiveren om at man skal betale renter. Disse rentene vil bli betalt og bokført som utgift i bedriftens regnskap.

I forbindelse med egenkapitalen vil det ikke bli bokført tilsvarende rente. Det er imidlertid klart at egenkapitalen som er investert i en bedrift, kunne vært plassert på en annen måte, f.eks. som innskudd i bank, og da ville den gitt renteinntekter til eieren. Selv om det ikke finnes noen tilsvarende utgift, er det være bedriftsøkonomisk riktig å beregne  en kalkulatorirske renter av egenkapitalen, og se på denne kalkulatorirske renten som en kostnad for bedriften. I motsatt fall vil en ikke  få et riktig bilde av periodens resultat.

  Resultat i driftsregnskap før avskrivning og rente
– Kalkulatorirske avskrivninger
– Kalkulatorirsk rente                                                 
= Resultat i driftsregnskap etter avskriv. og rente

 

Kalkulatorirsk renter av egenkapitalen beregnes slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss