agenturer.no

renteNår det gjelder fremmedkapital vil det så godt som alltid være knyttet betingelser til lånegiveren om at man skal betale renter. Disse rentene vil bli betalt og bokført som utgift i bedriftens regnskap.

I forbindelse med egenkapitalen vil det ikke bli bokført tilsvarende rente. Det er imidlertid klart at egenkapitalen som er investert i en bedrift, kunne vært plassert på en annen måte, f.eks. som innskudd i bank, og da ville den gitt renteinntekter til eieren. Selv om det ikke finnes noen tilsvarende utgift, er det være bedriftsøkonomisk riktig å beregne  en kalkulatorirske renter av egenkapitalen, og se på denne kalkulatorirske renten som en kostnad for bedriften. I motsatt fall vil en ikke  få et riktig bilde av periodens resultat.

  Resultat i driftsregnskap før avskrivning og rente
– Kalkulatorirske avskrivninger
– Kalkulatorirsk rente                                                 
= Resultat i driftsregnskap etter avskriv. og rente

 

Kalkulatorirsk renter av egenkapitalen beregnes slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg