agenturer.no

Mange tror at man kun trenger en unik ny forretningside som ingen andre har tenkt på for å skape en innovasjon. Så enkelt er det ikke. Innovasjon er en kompleks ide-, utviklings-, realisering- og læreprosess som involverer mange aktører, og som innebærer komplekse interaktive prosesser. Prosesser som krever mange ulike former for kunnskap for å kunne lykkes med innovasjonen. 

Nødvendige kunnskapsformer

Isaksen & Karlsen (2012) sier at det finnes tre former for kunnskap som er nødvendig for å kunne skape en innovasjon:

  1. Analytisk kunnskap – know-why kunnskap. Kunnskap som er kodifisert og gjort universell gjennom rapporter, studier eller rutiner slik som eksplisitt kunnskap.
  2. Syntetisk kunnskap – erfaringsbasert kunnskap. Denne kunnskapen er ofte kontekstavhengig, og omtales som know-how kunnskap. Denne kunnskapsbasen innebærer erfaringene til de ansatte i virksomheten.
  3. Symbolsk kunnskap – kjennskap til personer og bedrifter gjennom know-who og know-how kunnskap.

Andre benytter andre inndelinger av hvilke kunnskapsformer som påkrevd for å lykkes med en innovasjon. Andersson og Karlsson (2002) skiller f.eks. mellom tre andre kunnskapsformer:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg