Domene og webhotell fra OnNet.no

Mange tror at man kun trenger en unik ny forretningside som ingen andre har tenkt på for å skape en innovasjon. Så enkelt er det ikke. Alle innovasjoner er en kompleks ide-, utviklings-, realisering- og læreprosess som involverer mange aktører, og som innebærer komplekse interaktive prosesser. Prosesser som krever mange ulike former for kunnskap for å kunne lykkes med innovasjonen.

suksess-innovasjonKunnskap og kompetanse er derfor 1 av 6 kjerneforhold i trekanten som angir hvilke 9 suksessfaktorer som må være tilstede for at en innovasjon og nyetablering skal bli en suksess. Mangler entreprenøren kompetansen som kreves for å mestre alle de forholdene som inngår i innovasjons- og entreprenørprosessen er innovasjonen dømt til å mislykkes.

Ingen kan alt, så vi snakker her ikke om hvilken kompetanse entreprenøren selv har, men hvilke kunnskaper og kompetanse entreprenørens team totalt sett har når de starter arbeidet med å realisere forretningsideen. Har dette teamet all den kompetansen som innovasjons- og entreprenørprosessen krever er sjansene for å lykkes store. Motsatt er sjansene hvis teamet mangler kritisk kompetanse. Dette er noe enhver investor også ser nøye etter når de vurderer hvilke konsepter de skal gå inn i. De sier gjerne at de “ikke investerer i selve forretningsideen, men i personene bak den”.

Nødvendige kunnskapsformer

Isaksen & Karlsen (2012) sier at det finnes tre former for kunnskap som er nødvendig for å kunne skape en innovasjon:

  1. Analytisk kunnskap – know-why kunnskap. Kunnskap som er kodifisert og gjort universell gjennom rapporter, studier eller rutiner slik som eksplisitt kunnskap.
  2. Syntetisk kunnskap – erfaringsbasert kunnskap. Denne kunnskapen er ofte kontekstavhengig, og omtales som know-how kunnskap. Denne kunnskapsbasen innebærer erfaringene til de ansatte i virksomheten.
  3. Symbolsk kunnskap – kjennskap til personer og bedrifter gjennom know-who og know-how kunnskap.

Andre benytter andre inndelinger. Andersson og Karlsson (2002) skiller f.eks. mellom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.