Innovation Managment


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

En fåtall bedrifter står for hovedvekten av innovasjonene

agenturer.no

Statistikk viser at det er store skjevheter når det kommer til innsats og resultater av innovasjon, da det er en liten andel av bedriftene som står for en stor andel av de vellykkede innovasjonene.

Av dette kan vi lære at det er vanskelig å lykkes med en innovasjonsprosess og at virksomheter med innovativ erfaring, tilstrekkelige ressurser og en innovativ organisasjonskultur har større sjanser til å lykke enn andre.

Innovasjon krever samarbeid

Forskning viser at innovasjoner ikke er et solo-løp hvor en virksomhet eller en person står utvikler innovasjonen alene. De fleste innovasjoner er et resultat av et samarbeid mellom kunder, leverandører, andre bedrifter, institusjoner, forskningsmiljø, finansmiljø og så videre. Uten et slikt samarbeid mellom ulike aktører i verdikjeden og markedssystemet ville vi omtrent ikke sett en eneste vellykket innovasjon har flere forskere konkludert med.

Kontinuerlig innovasjon er nødvendig

Det faktum at produktene, tjenestene og systemers livssyklus blir stadig kortere krever at virksomheten må være mer innovative enn før for å klare å holde følge med markedsutviklingen og kontinuerlig komme opp med nye eller forbedrede produkter, tjenester og systemer. Noe som setter stadig større krav til de ansattes kreativitet og innovasjonsevne.

Hva er Innovation Managment?

Innovation Managment står for:

metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.

Altså ideer som kan være med på å skape innovasjon. Teknikker vi bruker i alt fra produktutviklingen til effektiviseringen av verdiskapningsprosessen.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg