Innovation Managment


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En fåtall bedrifter står for hovedvekten av innovasjonene

Statistikk viser at det er store skjevheter når det kommer til innsats og resultater av innovasjon, da det er en liten andel av bedriftene som står for en stor andel av de vellykkede innovasjonene.

Av dette kan vi lære at det er vanskelig å lykkes med en innovasjonsprosess og at virksomheter med innovativ erfaring, tilstrekkelige ressurser og en innovativ organisasjonskultur har større sjanser til å lykke enn andre.

Innovasjon krever samarbeid

Forskning viser at innovasjoner ikke er et solo-løp hvor en virksomhet eller en person står utvikler innovasjonen alene. De fleste innovasjoner er et resultat av et samarbeid mellom kunder, leverandører, andre bedrifter, institusjoner, forskningsmiljø, finansmiljø og så videre. Uten et slikt samarbeid mellom ulike aktører i verdikjeden og markedssystemet ville vi omtrent ikke sett en eneste vellykket innovasjon har flere forskere konkludert med.

Kontinuerlig innovasjon er nødvendig

Det faktum at produktene, tjenestene og systemers livssyklus blir stadig kortere krever at virksomheten må være mer innovative enn før for å klare å holde følge med markedsutviklingen og kontinuerlig komme opp med nye eller forbedrede produkter, tjenester og systemer. Noe som setter stadig større krav til de ansattes kreativitet og innovasjonsevne.

Hva er Innovation Managment?

Innovation Managment står for:

metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.

Altså ideer som kan være med på å skape innovasjon. Teknikker vi bruker i alt fra produktutviklingen til effektiviseringen av verdiskapningsprosessen.

Innovative lærende organisasjoner

Innovation Managment forutsetter at organisasjonen har et innovativt lærende miljø, noe de færreste har. Det må målbevisst bygges opp over tid.

Å skape en innovativ organisasjon krever at virksomheten bevist bygger opp under en organisasjonskultur som belønner innovasjon, ikke bare materielt, men først og fremst gjennom sosial anerkjennelse og personlig utvikling.

Det må ikke bare være lov til å være kreativ og innovativ i organisasjonen. Forholdene for å kunne være det må også legges til rette. Første steg i så måte er å skape en lærende organisasjon.

Innovasjonsystemet

Strukturer, institusjoner, regelverk og andre rammebetingelser i samfunnet har betydning for virksomhetens innovasjonsevne. Dette rammeverket omtales gjerne som innovasjonssystemet.

For å lykkes med å skape en innovativ virksomhet må innovasjonsplanleggingen omfatte hele innovasjonssystemet og det må utvikles incentiver for å stimulere medarbeiderne til kreativitet og innovativ atferd. Husk at alt påvirker alt – også i innovasjons arbeidet. 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Innovasjonsprosessen og innovasjons modellerAdopsjonsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)