Ironi og sarkasme

Ironi og sarkasme er to mye brukte språklige virkemidler innen retorikken. Ironi vil si at vi uttrykker det motsatte av hva vi mener.

Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde

Hold deg til bransjens sjanger. Hvorfor ? Jo, fordi de har blitt dannet over tid i målgruppens bevissthet, vil derfor avgjøre hvilke forventninger de vil ha til budskapet.

Sammenligning

Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning.

Eventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste.

Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Noen andre vanlige språklige virkemidler som er mye brukt er allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.

Personifikasjon

Personifikasjon brukes for å gjøre abstrakte ting mer menneskelig, for på den måten gi oss en bedre forståelse av begrepets opprinnelige betydning.

Stereotypier

For å gjøre en komplisert verden enklere har vi en tendens til å stereotypisere omgivelsene våre. Vi liker å putter ting i ulike kategorier som vi setter merkelapper på.

Rim

Rim er et virkemiddel som blir mye brukt i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Gjentakelse

Gjentagelse er et sterkt språklig virkemiddel innen retorikken som er mye brukt, både av selgere og politikere.

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser