Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 6 av 23 artikler om Forretningsutvikling >> Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Å bygge best mulig kunderelasjoner, helst varige relasjoner, er viktig enten vi snakker om forretningsutvikling, markedsføring eller valg av forretningsmodell. Dette er viktig fordi det koster 5 ganger så mye å skaffe en ny kunde som å holde på en eksisterende. 

Skal virksomheten vokse og bli lønnsom over tid må virksomhetens verditilbud resultere i at kundenes forventninger til sluttresultatet blir tilfredsstilt etter kjøpet, slik at kundetilfredshet oppstår. Denne kundetilfredsheten må så følges opp og utvikles til høyest mulig kundelojalitet, slik at virksomheten er sikker på at kunden gjør alle sine tilleggkjøp, merkjøp og gjenkjøp hos virksomheten.

Kunderelasjoner skapes gjennom relasjonsmarkedsføring

For å oppnå dette benytter vi oss av relasjonsmarkedsføring som går ut på:

å skape varige relasjoner mellom virksomheten og kunden.

Med relasjon menes (Fournier, 1998: 346):

”En serie repeterte utvekslinger mellom to parter som har kjennskap til hverandre”

Med kunderelasjon menes:

Relasjonen mellom virksomheten og kunden, uttrykt i kundelojalitet

Kunderelasjonen skapes av kundetilfredshet og gjennom all interaksjon mellom kunden og virksomheten. 

For nærmere informasjon om relasjonsmarkedsføring og hvordan vi går frem for å skape de ønskede relasjonen viser jeg her til min artikkelserie om relasjonsmarkedsføring som forklarer nettopp dette.

Kunderelasjonens betydning for valg av forretningsmodell

Når vi skal velge forretningsmodell er det viktig å tenke igjennom:

 1. hvilke kunder vi ønsker å nå og hvilke kunderelasjoner virksomheten ønsker å skape,
 2. hvorfor disse relasjonene er viktige,
 3. hvordan virksomheten skal tjene penger på disse kunderelasjonene over tid.

At vi tenker grundig igjennom dette er viktig fordi å bygge relasjoner koster ofte mye penger. Alle relasjoner har dermed en kostnad som virksomheten må få tilbake igjennom inntektsmodellen forretningsmodellen bygger på.

Forretningsmodellen bør fortelle hvilke mekanismer virksomheten skal bruke for å skap og opprettholde de ønskede relasjonene og hvordan virksomheten skal tjene penger på dem.

I hvilken grad bedriften er i stand til å skape relasjoner til kunder, er relatert til den tilgangen de har til informasjon om kunden, markedet, kostnader og produkter. I et verdinett

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << VerditilbudInntektsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.