Innovation Managment


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En fåtall bedrifter står for hovedvekten av innovasjonene

Statistikk viser at det er store skjevheter når det kommer til innsats og resultater av innovasjon, da det er en liten andel av bedriftene som står for en stor andel av de vellykkede innovasjonene.

Av dette kan vi lære at det er vanskelig å lykkes med en innovasjonsprosess og at virksomheter med innovativ erfaring, tilstrekkelige ressurser og en innovativ organisasjonskultur har større sjanser til å lykke enn andre.

Innovasjon krever samarbeid

Forskning viser at innovasjoner ikke er et solo-løp hvor en virksomhet eller en person står utvikler innovasjonen alene. De fleste innovasjoner er et resultat av et samarbeid mellom kunder, leverandører, andre bedrifter, institusjoner, forskningsmiljø, finansmiljø og så videre. Uten et slikt samarbeid mellom ulike aktører i verdikjeden og markedssystemet ville vi omtrent ikke sett en eneste vellykket innovasjon har flere forskere konkludert med.

Kontinuerlig innovasjon er nødvendig

Det faktum at produktene, tjenestene og systemers livssyklus blir stadig kortere krever at virksomheten må være mer innovative enn før for å klare å holde følge med markedsutviklingen og kontinuerlig komme opp med nye eller forbedrede produkter, tjenester og systemer. Noe som setter stadig større krav til de ansattes kreativitet og innovasjonsevne.

Hva er Innovation Managment?

Innovation Managment står for:

metoder og angrepsmåter for å stimulere til nye tekniske ideer og ta hånd om dem.

Altså ideer som kan være med på å skape innovasjon. Teknikker vi bruker i alt fra produktutviklingen til effektiviseringen av verdiskapningsprosessen.

Innovative lærende organisasjoner

Innovation Managment forutsetter at organisasjonen har et innovativt lærende miljø, noe de færreste har. Det må målbevisst bygges opp over tid.

Å skape en innovativ organisasjon krever at virksomheten bevist bygger opp under en organisasjonskultur som belønner innovasjon, ikke bare materielt, men først og fremst gjennom sosial anerkjennelse og personlig utvikling.

Det må ikke bare være lov til å være kreativ og innovativ i organisasjonen. Forholdene for å kunne være det må også legges til rette. Første steg i så måte er å skape en lærende organisasjon.

Innovasjonsystemet

Strukturer, institusjoner, regelverk og andre rammebetingelser i samfunnet har betydning for virksomhetens innovasjonsevne. Dette rammeverket omtales gjerne som innovasjonssystemet.

For å lykkes med å skape en innovativ virksomhet må innovasjonsplanleggingen omfatte hele innovasjonssystemet og det må utvikles incentiver for å stimulere medarbeiderne til kreativitet og innovativ atferd. Husk at alt påvirker alt – også i innovasjons arbeidet. 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Innovasjonsprosessen og innovasjons modellerAdopsjonsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Produktutvikling
  Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.
  Innovasjonsformer
  En gjennomgang av hvilke former for innovasjoner som finnes.
  Adopsjonsprosessen
  Den mentale prosessen forbrukerne g&aring;r igjennom f&oslash;r innovasjonen blir akseptert eller forkastet.
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar fo...
  Innovasjonkilder : - Jakten på den gode ideen!
  En gjennomgang av hvilke kilder til innovasjon en virksomhet kan satse på i sin innovasjons strategi.
  Innovasjon
  Innovasjon er nye kombinasjoner av nye eller eksisterende ressurser, som er tatt ut i praksis og gir økt nytte for noen
  Ideprosessen
  En gjennomgang av hvordan prosessen med å generer ideer og velge ut hvilke ide man skal gå videre med i innovasjonsprosessen.
  Gründer / entreprenør
  Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.