Kalkulasjon i handelsbedrifter


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 13 artikler om Kalkulasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Handelsbedrifter, som f.eks. mat- , møbel- og klesforretninger, kjøper inn varer og selger dem videre uforandret. De tilfører altså ikke noe verdi til varene ved å bearbeide dem. Denne bransjen bruker litt andre begrep enn produksjonsbedrifter.

Vi skal vise dette med et eksempel hentet til kompendiet til Morten Helbæk (2014).

Inntakskost

Bedriften Defago AS kjøper inn 100 Blu-Ray-spillere for 50 000 kr. I tillegg til å betale for varene må de også betale frakt. Den totale varekostnaden kalles inntakskost (vi ser bort fra mva.).

inntakskost

Inntakskost per enhet blir dermed: kr. 52 000 / 100 = kr. 520

Utsalgspris

Bedriften har også faste indirekte kostnader som må dekkes. Derfor legger de på 150 % på inntakskost når de beregner selvkost for en Blu-Ray-spiller. I tillegg til dette legger de på 20 % fortjeneste for å beregne utsalgsprisen:

Bruttofortjeneste og avanse

Bruttofortjeneste og avanse viser hvor mye bedriften tjener før fradrag for indirekte kostnader. Regnet i kr blir bruttofortjeneste og avanse per enhet.

Bruttofortjeneste og avanse er altså det samme når vi regner det i antall kroner. Når vi regner det i % har de to størrelsene ulik betydning.

Bruttofortjeneste regnes i % av salgsinntekten (prisen):

Når vi selger for 100 kroner, sitter vi igjen med ca. 67 kr i bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten viser altså hvor mange prosent av salgsinntekten som dekker indirekte kostnader + fortjeneste.

Avanse regnes i % av inntakskost:

Her legger vi altså til 200 % avanse på inntakskost for å finne salgsprisen. Avansen forteller hvor mye vi må «avansere» fra inntakskost for å finne salgsprisen.

Kilde:

 • Morten Helbæk, 2014 – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Vinningsoptimal produksjonsmengdeKalkulasjon i servicebedrifter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon
 • Bidragskalkulasjon
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.