Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


variable

For å finne ut om det er noen sammenheng mellom arbeidstidsordning og helsetilstand, kan vi sammenligne prosentandelen til de som jobber skift og har fordøyelsesbesvær, med de som jobber dagtid og har fordøyelsesbesvær. Vi ser at prosentdifferansen er 16 (24-8). Denne differansen kalles epsilon.

Epsilon sier altså noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Prosentdifferansen må være av en viss størrelse for at vi kan si at det er samsvar mellom to variabler. Som en tommelfingerregel bør epsilon være større enn +/- 10% for at man kan hevde at det er en samvariasjon ved små utvalg (Halvorsen -93).

Epsilon = Prosentdifferanse mellom to variabler eller stikkprøver

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Krysstabulering og marginalfordelingParallell plott og trend >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet