Hva er en ressurs?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Ressursledelse og ressursforvaltning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


ressurser

Hva er en ressurs?

Ressurs er:

en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier

En ressurs er med andre ord en innsatsfaktor som er nødvendig i en verdiskapningprosess som skal skape produkter og tjenester.

ressurser

For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig, begrenset og den må kunne nyttiggjøres. Jernmalmen i jordoverflaten er f.eks. en ressurs, da den kan utvinnes og omdannes til jern, mens jernet som finnes i jordens indre ikke er noen ressurs, siden den ikke er tilgjengelig for oss.

Som jeg allerede har vært inne på har en ressurs følgende kjennetegn:

 • Virksomheten består av ett sett med ressurser, prosesser, samhørighetsforhold og relasjoner som tilsammen er et uttrykk for systemet (virksomheten)
 • Ressursene er begrenset og prisen er avhengig av tilbudet og etterspørselen etter ressursen
 • Virksomhetens konkurransekraft er avhengig av virksomhetens ressurser og evner (heterogenitet)
 • Ressurser kan bare delvis flyttes eller kopieres (immobilitet)
 • Konkurransefortrinn stammer fra verdifulle ressurser som ikke lett kan kopieres
 • Viktig å forvalte ressursene slik at de gir mer verdi i fremtiden

Ressursperspektivets overordnede mål er å finne ut hvordan virksomhetens ressurser kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn, samtidig som vi konstant fokuserer på hvordan vi kan minimalisere ressursbruken i forhold til verdiskapningen for å øke eierverdiene. Her viser jeg til min innledende artikkel om ressursperspektivet som omhandler dette.

Hva er ressursbasert teori?

Barney og Hesterly (2008:74) definerer ressursbasert teori som:

en modell av en virksomhets prestasjoner som fokuserer på ressurser og kapabiliteter som kilde til konkurransefortrinn.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << RessursledelseHvilke ressurser har en virksomhet? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ressursledelse
 • Hva er en ressurs?
 • Hvilke ressurser har en virksomhet?
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Prognoser og busjetter
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Ressursforvaltning
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Resultatmål
 • Kapitalbehov og kapitalkilder
 • Regnskapet
 • Verdiregnskap
 • Økonomistyring
 • Du Pont-modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  SWIMA / VRIO - analyse (ressursanalyse)
  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.
  Ressursperspektivet
  Ressurs perspektivet er viktig i SV-ledelse fordi ressursene virksomheten har til rådighet avgjør virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.
  Ressursledelse
  Når systemet skal utvikles er utgangspunktet alltid ressursperpektivet og virksomhetens strategiske kjerne som forteller hvilke økonomiske resultatmål som skal oppnå i planleggingsperioden.
  Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
  Den eneste måten man kan øke sin lønnsomhet på er gjennom å øke sine inntekter og/eller redusere sine kostnader. Som oftest ønsker vi å gjøre begge deler. Dette krever kontinuerlige regnskapanalyser f...
  Prognoser og busjetter
  Økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).
  Resultatmål
  Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.
  Hvilke ressurser har en virksomhet?
  Ressursenee kan deles opp på mange ulike måter. De vanligste er å operere med følgende ressurstyper
  Kostnad-nytte-analyse
  En metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.