Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 37 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Alle som driver med epostmarkedsføring, dvs. målrettet utsendelse av massedistribuert epostmeldinger etter egeninnsamlede epostlister. Dette til tross for at du ikke sender ut spam og har gjort det meste for å unngå å bli oppfattet som spammer.

Årsaken til at slike spam klager oppstår kan være mange. De vanligste årsakene er imidlertid:

Gamle lister (overraskelsesfaktoren)

Dersom du har samlet inn e-postadresser via sin hjemmeside i årevis før du sender ut din første e-postkampanjen, er det mange som ikke vil huske sin påmelding. Dermed vil de mest sannsynlig rapportere meldingen som spam. Overraskende markedsføring via e-post bør unngås. 10% av befolkningen bytter dessuten epostadresse årlig. Har du gamle lister vil mange av disse epostadressene ikke være i bruk, med det resultat at meldingen ikke kan leveres. Sender du ut mange epostmeldinger til samme mailserver som ikke eksisterer, vil mailserveren oppfatte dette som forsøk på spamming og blokkere all mail fra deg for en periode. Det gjelder derfor å regelmessig bruke epostlistene og fjerne alle epostadresser som ikke lenger er i bruk. Har du et profesjonelt epostmarkedsføringsystem som f.eks. MailOnNet skjer dette automatisk.


Spam traps

En e-postadresse har ikke særlig lang levetid. Et eksempel er en Hotmail-konto, som vil deaktiveres etter en del måneder uten pålogging. Videre er det vanlig praksis blant e-postleverandører å opprette vanlige epostadresser knyttet til et domene som ikke er i bruk, for så å legge dem ut på Internett som lokkemat for script som henter adresser for utsendelse av spam. Når disse kontoene mottar e-post på vil avsenderen automatisk bli blokkert. Derfor bør du aldri sende e-post til en gammel liste og av samme grunn bør du ikke kjøpe e-postliste eller hente e-postadresser fra Internett via en script som skanner nettet etter epostadresser og legger dem inn i en database du kan bruke for å sende ut dine kampanjer.

E-postlister fra messer

Når folk møter opp på messer, kjøper de vanligvis billetter online eller registrerer seg ved inngangen. Her er det ofte flust av konkurranser og lovnader om premier. Vertskapet gir så e-postadressene til utstillerne på messen som teoretisk kan bruke disse til å finne leads. Så lenge dette er direktehenvendelser (1-til1 henvendelse) er dette grei praksis, men benytter du disse listene for massedistribusjon av et og samme budskap vil det bli betraktet som spam.

Lister fra Brønnøysund

Mange kjøper epostlister fra Brønnøysund for å sende ut epost til alle næringsdrivende i Norge. Det en må være klar over når en kjøper lister der, er at de vil gi deg hele sin liste uavhengig om at foretaket har reservert seg mot reklame eller ikke. Samtidig må du være klar over at norsk lov kun tillater at du samler inn og sender ut epost til generelle epostadresser som post@ og firmapost@ og tilsvarende rollebestemte e-postadresser. Det er ikke tillatt å sende til identifiserbare individer, uten tillatelse fra dem på forhånd. Jeg må derfor råde alle til å bruke Brønnøysund lister med største forsiktighet, da bruk av slike lister alltid resulterer i mange spam-klager fra mottakerne.

Kjøpte lister

En skal ikke være spesielt smart for å skjønne at de å kjøpe to millioner e-postadresser fra et postordreselskap på Maldivene er dumt. Men veldig mange kunder kjøper sine lister fra lokale nettverk, messer eller fra blader de annonserer i. Dette virker både uskyldig og lovlydig, men i hovedsak er det en intensjon og begrensning på slike kjøpte lister som kun åpner for å henvende seg til deltakerne på listen enkeltvis (ikke spam). Realiteten er dessverre at de fleste bruker slike lister til å sende uoppfordret massedistribuert e-post. Spør om listen var kjøpt, og var den det, så er det den som selger listen som har mulighet til å massedistribuere, om ikke må e-post sendes som helt separate forskjellige enkelthenvendelser. Vanlige (men uakseptable) svar på slike anmodninger er “denne listen er helt lovlig“, “alle mottakerne har gitt tillatelse” og “denne listen var veldig dyr” eller at “denne listen kom fra en veldig respektabel kilde i bransjen som alle kjenner“.

Organisasjonslister

Kunden din kan være medlem av et lokallag eller bransjeforening og slike organisasjoner vil ofte gi fra seg medlemslisten ved innmelding. Dette er ment brukt for direktehenvendelser, ikke for massedistribuering. De verste klagene om spam kan komme fra disse listene, nettopp fordi kundens konkurrenter vil mest sannsynlig være på den samme listen.

Næringsforeninger

Når du ser at et lite eller nytt firma har en uforklarlig stor e-postliste er det mest sannsynlig fordi de har fått den fra sin lokale næringsforening. Disse er ment for direktehenvendelser til andre næringsdrivende, ikke massedistribusjon. Kilde: http://www.dmail.no/vanlige-feil.php

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?