Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)

Å lede et møte er å lede mennesker. Personer med dårlige "menneskelige egenskaper" derfor blir sjelden vellykkede møteledere. Vi snakker ikke her om pen oppførsel.

Manus (Manuskript)

Råd og tips for hvordan du skal gå frem for å skrive et manus til din presentasjon for en kunde, møte eller større gruppe.

Formelt og uformelt møte

Selv om det finnes mange forskjellige typer møter kan det store utvalget av møter allikevel grupperes i to hovedgrupper av møter

Møteroller (rollebesetningen på et møte)

I større formelle møter er det vanlig å finne følgende faste roller som en av møtedeltakerne har under møtet:

Møtereferat

For å unngå at noen glemmer hvilke beslutninger som ble truffet på møte bør alle møter oppsummeres med et møtereferat.

Møteledelse

Møteledelse går ut på å lede en gruppe på et møte for å diskutere en agenda og styre møtets i en retning som gjør at møtet når sitt mål.

Møteforberedelser

For å kunne nå sine mål med et møte kreves det at man har forberedt seg godt på forhånd. For møtelederen betyr forberedelser mer enn å bare sette opp en liste over saker på agendaen.

Presentasjonsteknikk

Vi skal her se på noen generelle råd som gjelder for presentasjoner generelt. Imidlertid tar det ikke stor plass å beskrive de to viktigste kriteriene som må oppfylles for å lage en god presentasjon:

Møteinnkallelse og agenda for møte

Møteinnkallelsen og agendaen for møte angir:hvilke saker som skal diskuteres på møte og i hvilken rekkefølge. Agendaen er møtets lov.

Foredrag

Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag

Virtuelle møter

Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi

Hvordan bruke et møte for å vinne din sak?

Er målet å få gjennomslag for din løsning må du se på møtet som en salgsprosess, hvor du er "selgeren" som må selge inn din løsning.

Stemmebruk i møter

God stemme er viktig, ikke bare for skuespillere, men for alle mennesker, for stemmen er det som skaper mellommenneskelig kontakt.

Møte og scenen (bordplassering m.m.)

Scenen er viktig. Teaterforestillingen som møtet representere skal ikke bare formidle et budskap, men er ofte i seg selv budskapet.

Møtets muligheter og farer

I ethvert møte vil det alltid finnes en rekke muligheter, men også potensielle farer og trusler som kan ødelegge hele møtet.

Møte grunner og møte motivasjon

Siden vi bruker store deler av arbeidsdagen i møter kan de aller fleste bedrifter effektiviseres ved å redusere antall møter og møte tiden.

Møtemål

Har du det ikke klart for deg hva du ønsker å oppnå med møtet, kaster du bort både din egen og andres tid. Definer derfor ditt møtemål.

Møteforløpet

I ethvert møte vil deltakerne innta forskjellige roller. Du vil ikke finne de samme rollene på alle møter, og noen ganger kan du oppleve å se forskjellige typer i en og samme person.

Møtestedets atmosfære

Lyset i nattklubber er mykt og dempet. Klasserom er godt opplyst. Styrerom reflekterer makt og autoritet. Hensikten med møtet blir forsterket gjennom stedets atomsfære

Fellestendenser i gruppehjernen under møter

For å gi et overblikk over hvordan gruppehjernen fungere gjengir vi en del fellestendenser som ofte styrer gruppehjernen i et møte.

Effektive møter

For å få mest mulig ut av et møte bør man begrense de risikomomentene ved møtets møtehjerne gjennom å følge disse rådene og retningslinjene.

Å bruke rollebesetningen i møte

I ethvert møte vil deltakerne innta forskjellige roller. Du vil ikke finne de samme rollene på alle møter, og noen ganger kan du oppleve å se forskjellige typer i en og samme person.