Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 2 av 41 artikler om Ledelsestiler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


ledelseteorier

Det store mangfoldet av ledelseteorier som finnes for lederskap kan deles opp i to hovedgrupper av ledelseteorier:

 1. Universelle ledelseteorier – ledelse er et generelt fenomen som er uavhengig av situasjonen rundt. Ledelse er uforanderlig, både i og mellom rollene.
 2. Situasjonsbestemte ledelseteorier – ledelse er situasjonsbestemt. Hva som anses som god ledelse er situasjonsbestemt og vil være avhengig av en mengde forhold. F.eks. oppgaven som skal utføres, medarbeiderne, deres kompetanse, erfaring, motivasjon og arbeidsmiljøet. 

De universelle og situasjonsbestemte ledelseteoriene kan videre grupperes inn i to undergrupper:

 • Type- og trekkteorier – typeteorier er teorier som forsøker å forklare at det er bestemte personlighetstrekk, egenskaper og ferdigheter ved lederen som gjør han eller henne til en god leder, mens trekkteoriene sier at det ikke er bestemte egenskaper, mens bestemte trekk ved lederen som gjør dem til gode ledere.
 • Atferdteorier –  teorier som ikke sier at god lederskap ikke har noe med bestemte egenskaper eller trekk hos lederen, men avgjøres av hva de faktisk gjør. Med andre ord av ledelseatferd.

Vi kan dermed sette opp følgende firedelte matrise for å gruppere disse fire hovedgruppene av ledelseteorier som omhandler hva godt lederskap er.

  Universell teori Situasjonsbestemt teori
Type- og trekkteorier Type I Type III
Atferdteorier Type II Type IV

I de påfølgende artiklene vil vi komme nærmere inn på disse ledelseteoriene om ledelsestiler.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << LederstilType I: Universelle type- og trekkteorier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier
 • Type I: Universelle type- og trekkteorier
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Lederegenskaper
 • Type II: Universell atferdsteorier
 • Ledelsesrutenettet
 • Type III: Situasjonsbetinget ledertrekk
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Type IV: Situasjonsbetinget lederatferd
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Gründer / entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstilen
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Lærere – ikke ledere eller sjefer
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource-leder
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?