Domene og webhotell fra OnNet.no

Personlig intervju er en datainnsamlingmetode som går ut på at en person intervjuer respondenten ansikt til ansikt.

Selve datainnhentingen kan skje på tre måter ved personlige intervju:

In-hall

In – hall intervju går ut på å plassere intervjuere ute på gata, i kjøpesentre eller andre trafikkerte steder, hvor de stoppe folk tilfeldig.

Dør til dør intervju

Dør – til – dør intervju går ut på at vi oppsøker respondentene for å gjennomføre intervjuet.

Lederintervju

Lederintervju går ut på å oppsøke ledere og foreta intervjuet på deres kontor.

Når benytte personlig intervju?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.