agenturer.no

Veien du må gå når du skal etablere en egen virksomhet kan både være lang og kronglete. Siden du heller ikke kan prøve og feile for å lære av egne feil, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved andre forsøk, gjør utfordringene ekstra store.

Det er derfor ekstremt viktig å lytte til de som har vært der du er nå, og ta med seg den lærdommen de kan gi deg. 

Vi skal her se litt nærmere på hvilke egenskaper og ferdigheter en grunderen må ha for å ha en sjanse til å kunne lykkes med å starte en egen virksomhet.

Evnen til å se muligheter

Dyktige entreprenører og grundere kjennetegnes av at de er flinke til å se muligheter der andre bare ser problemer eller ikke ”ser” noen ting. Dyktige grundere er ekstremt løsningorienterte. Denne egenskapen utvikles etter hvert som du skaffer deg erfaring og er en nødvendig egenskap for å finne løsninger på problemene du møter underveis.

Evnen til å være sparsom

Å være grunder betyr i første fase at man lever av egne midler før man etter hvert må hente penger eksternt, og selv da må du være forberedt på å leve fattig. Å kjøpe “business class” flybilletter og leie seg inn på 5-stjerners hoteller er en drøm, men aldri en mulighet for en grunder. Å være grunder betyr at man er innstilt på å leve fattig og sparsommelig for mange år fremover.

Ettersom inntektene vil vil variere eller rett og slett utebli i perioder, er det av avgjørende betydning at grunderen har en ordnet privat økonomi før de starter opp.

Evnen til å leve med risiko

Å starte egen virksomhet er en høyrisiko-sport. Sannsynligheten for å lykkes er svært liten. Det eneste sikre er at dagens finansielle, kommersielle eller tekniske hump i veien vil bli erstattet med en ny hump i veien i morgen. Som grunder må du dermed ha en mental styrke til å leve med risiko hver dag hele dagen uten å bli demotivert.

Evnen til å skaffe seg ressurser

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg