Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Hvis produktidèen blir godkjent ut fra dine foreløbige vurderingene, bør du gå videre og klarlegge oppfatningen til potensielle brukere. På dette stadium vil produktet ikke foreligge på annen måte enn i form av en beskrivelse og eventuelt i løse skisser. Dette kalles et konsept.

Hva er et konsept?

Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov. Konseptet skal finne den best mulige løsningen på et gitt problem. For å utvikle konseptet må vi undersøke produktets bruksområder, posisjonering og potensielle målgrupper. I denne sammenheng er det viktig å huske på at et konseptet skal fungere som en tenkt intervensjon i en større årsak-virkningskjede som skal gi en bestemt effekt og derved løse et konkret problem. Noe som er prøvd illustrert i figuren under i figuren til Samset (2008).

Figur – Samset (2008)

Problemet tar utgangspunkt i en uønsket tilstand. Det er årsaken til at det oppstår et behov. Dersom en ønsker å tilfredsstille behovet må en få til en positiv endring, her kalt mål. Realiseres målet, oppnår man en effekt slik at den uønskete tilstanden opphører. Gjennom det er det opprinnelige problemet løst. Konseptet må i denne sammenheng fungere som en intervensjon for at prosessen skal kunne gjennomføres. Konseptet skal være et tiltak som gjør at målet realiseres. Det opprinnelige problemet og den forventede effekten blir således førende for valg av konsept.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg