Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 1 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler om Kommunikasjonsvirkemidler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvorfor egne hjemmesider (nettsider)?

Enhver bedrift og organisasjon med respekt for seg selv trenger idag et eget nettsted, noe også 70% av alle norske bedrifter hadde i 2014. Årsaken til dette er enkel:

Har virksomheten ikke en egen nettside ”eksisterer” de ikke i den digitale verden hvor alle kundene deres er og hvor kundene deres søker etter informasjon om sine leverandører.

I dagens digitale rom er virksomhetens domene og nettsted virksomhetens ansikt utad. Stedet hvor alle går først for å finne informasjon hvis de lurer på noe. Enten vi snakker om:

 • potensielle kunder som lurer på hva slags firma du er, hva du selger eller hvordan de kommer i kontakt med dere
 • journalister som trenger bakgrunnsinformasjon om en historie de skal skrive om virksomheten eller noe de er engasjert i
 • investorer som lurer på om de skal investere i selskapets aksjer eller ikke
 • jobbsøkere som lurer på om de skal søke på en ledig stilling eller ikke
 • konkurrenter som lurer på hva virksomheten holder på med
 • eksisterende kunder som trenger hjelp til å bruke produktet eller tjenestene, har fakturaspørsmål, ønsker å avslutte kundeforholdet, oppgradere, påbestille eller lignende.
 • leverandører, studenter, myndigheter eller andre interessenter som lurer på noe

Som du ser har et nettsted mange roller å fylle og brukes av svært mange ulike interessenter som virksomheten har interesse av å påvirke og ha et godt forhold til.

Start derfor ALLTID arbeidet med å utvikle nye nettsider med å stille deg selv følgende spørsmål.

– Hvem lages nettstedet for (målgruppe) og hva ønsker vi å oppnå med nettstedet (målsetning)?

En profesjonell nettside er som et butikkvindu hvor du kan vise og fortelle kunden alt du ønsker å fortelle dem. Ett butikkvindu du raskt og enkelt kan gjøre om til en nettbutikk når du er klar for å selge dine produkter og tjenester online.

Fordelen med en nettside er at den aldri stenger, den når alle som er koblet til Internett i “sanntid”, og er et sted hvor du enkelt kan samle all relevant informasjon kundene dine er ute etter.

Det er få ulemper ved å ha ett nettsted, men skal du ha fult utbytte av dem må du sørge for at sidene også er tilpasset visning på mobiltelefonen og ikke bare PC og Mac. Samtidig som du må være forberedt på å bruke tid på å holde sidene oppdatert.

Definer knapphetsfaktorene

Før du går videre i planleggingen av nettstedet bør du definere nettstedets knapphetsfaktorer. De tre største knapphetsfaktorene ved alle prosjekter er:

TID, PENGER og KUNNSKAP

Sett derfor opp først som sist ett:

 • Budsjett – hvor mye penger kan brukes på utviklingen av det nye nettstedet? Å kartlegge dette tidlig er viktig, da det avgjør i hvilke baner det er mulig å tenke. Har du et mini-budsjett på 10.000 kroner for hele prosjektet, sier det seg selv at du ikke kan planlegge å utvikle egne kundedatabaser og sette opp en avansert nettbutikk, med kortbetaling, forum, faq og lignende tjenester. Sett derfor opp en budsjett ramme så du vet hvilke økonomiske rammer prosjektet må holde seg innenfor før du går videre i planleggingen.
 • Tidsplan – hvor mye tid kan brukes på utviklingen og implementeringen av dette nye nettstedet? Må alt være ferdig om 1 måned til en messe,  har man ikke tid til å gjøre all nødvendig forarbeid og utvikle en avansert løsning på utfordringene man står ovenfor. Tiden man har til rådighet, må ses i sammenheng med budsjettet man har til rådighet når man skal tenke på å utvikle et nytt nettsted.
 • Kompetanseplan – hvilken kompetanse har du og organisasjonen, hvilken kompetanse kreves og hvordan kan du skaffe deg denne kompetansen? Å starte planleggingen av noe man ikke har kompetansen til å sluttføre, er meningsløst. Det er derfor viktig å kartlegge kompetansebehovet før man går videre i planleggingen.

Ta utgangspunkt i virksomhetens eksisterende planer

Før du kan sette deg noen mål for nettstedet bør du ta utgangspunkt i virksomhetens eksisterende planer:

 • Hvordan ser virksomheten på fremtiden ?
 • Hvilke utfordringer står virksomheten ovenfor de neste årene, og hvordan har de tenkt å møte disse utfordringene ?

Still deg selv deretter følgende spørsmål:

 • På hvilken måte kan et nettsted bidra til at virksomhetene når disse målene og utfordringene ?

Svaret du kommer frem til danner grunnlaget for valg av målsetningene for nettstedet, og styrer dermed også valg av nettstedstrategi for nettstedet.

Vurder rekonfigurering av hele verdiskapningprosessen

For å kunne overleve i dagens høyteknologiske konkurransesamfunn kreves det kontinuerlig forbedring av alle deler av virksomheten. Har man innsett behovet for å utvikle nye nettsider til virksomheten, er det samtidig på tide å vurdere hele verdiskapningprosessen til virksomheten gjennom å analysere virksomhetens verdikonfigurasjon. Spesielt viktig er dette for virksomheter som fortsatt har en rendyrket tradisjonell verdikjede.

For å oppnå konkurransekraft i kraft av økt effektivitet til lavere kostnader, kreves det at stadig større deler av virksomheten digitaliseres. Har man ikke allerede begynt å vurdere hvordan virksomheten kan gå over til en hybrid-verdikjede, er det på høy tide å gjøre dette nå.

Se ikke på utviklingen av nettstedet som et isolert kommunikasjonvirkemiddel, men som hjertet i virksomhetens informasjonstruktur og verdikjede.

Leser du min artikkelserie om utvikling av en hybrid-verdikjede finner du her all informasjonen du trenger for å ta fatt på denne oppgaven som vil gi et langt bedre resultat enn om du bare tenker på hvordan du skal utvikle ditt neste nettsted.

Kritiske spørsmål som må besvares

Med utgangspunkt i bedriftens langsiktige planer og strategier, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

 • På hvilken måte kan virksomheten benytte seg av dagens Internett teknologi til å nå virksomhetens langsiktige målsetninger?
 • Hvilke nye lønnsomme forretningsider kan virksomheten utvikle innenfor de rammebetingelsene som misjon erklæringen, forretningsideen og virksomhetsfeltet trekker opp?
 • Hvordan kan virksomheten effektiviseres eller rasjonalisere sin verdiskapningprosess gjennom å utvikle et nettsted? Hvilke funksjoner må i så fall et slik nettsted ha?
 • Hvordan kan et nettsted eller øke virksomhetens lønnsomhet på kort og/eller lang sikt?

Når du skal besvare det siste spørsmålet, er grensesnittet mellom virksomhetens organisasjons– og informasjonstruktur av spesiell interesse. Dette fordi det er her det normalt er mest å hente ved å utvikle et nettsted. Still deg selv følgende spørsmål:

 1. Hvordan kan virksomhetens verdikjede og verdikjede system effektiviseres gjennom å ta i bruk nett teknologi?
 2. Hvordan kan bedriften rekruttere nye medarbeidere, forenkle opplæringen og ivareta de krav lov om Intern kontroll setter til virksomheten gjennom å utvikle et nettsted?

Rett ikke bare oppmerksomheten mot verdiaktivitetene i egen verdikjede. Let også etter hvordan et nettsted kan skape:

 • mer produktive verdiaktiviteter og forbedre informasjonsflyten
 • bedre og mer lønnsomme bindeledd mellom verdiaktivitetene (kjerneaktiviteter + støtteaktiviteter)
 • nye samhørighetsforhold mellom verdikjedene i bedriftens verdikjedesystem
 • nye samhørighetsforhold mellom de ulike forretningsområdene bedriften opererer på i dag eller som de går med planer om å gå inn i.

Ta til slutt for deg bedriftens markedsplan, hvor du stiller deg selv følgende spørsmålet som du prøver å besvare i nettstedstrategien:

 1. Hvordan kan nettstedet bidra til at bedriften når sitt markedmål innenfor hvert av de segmenter og/eller målgruppene som inngår i virksomhetens markedsstrategi ?
 2. Hvordan kan bedriften styrke sitt verditilbud gjennom nettstedet?
 3. Hvordan må nettstedet bygges opp for at den skal støtte opp under virksomhetens markedsstrategi generelt og markedskommunikasjon strategi spesielt ?
 4. Hvilke prioriterte markedskommunikasjon oppgaver kan og skal nettstedet løse for bedriften?

Fokuser her ikke bare på hva som skjer under selve kjøpsøyeblikket. Fokuser på hva som skjer før, under og etter kjøpet (hele kjøpsprosessen).

I mine påfølgende artikler vil jeg prøve å gi dette rammeverket jeg har beskrevet over mer kjøtt på beinet, slik at du er istand til å utvikle et nytt lønnsomt nettsted for virksomheten.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Hvor lønnsomme er nettsidene dine? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!
 • Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsvirkemidler

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << E-postmarkedsføring (e-marketing)
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Reklame
 • Public Relation (PR)
 • Direkte markedsføring
 • Personlig salg
 • Sales Promotion (SP)
 • Trade promotion
 • Emballasje
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Telemarketing
 • Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)
 • Digitale kommunikasjonsvirkemidler
 • Sosiale medier
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen