Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 4 av 16 artikler om Regnskap

kalkulasjonNår du skal velge regnskapsfører, er det viktig at du finner en regnskapsfører som du kan bruke som din diskusjonspartner for å løse de daglige utfordringene. Dette krever at vedkommende har forståelse for din virksomhet, bransje og situasjon/utfordringer.

Dessuten er det viktig at den personlige kjemien stemmer. Du skal tilbringe mye tid sammen med denne personen og du vil treffe mange viktige beslutninger i fremtiden som er basert på de råd som du får fra regnskapsføreren. Personlig kjemi, kompetanse, erfaring og tillit er derfor nøkkelord når regnskapsfører skal velges.

Opp søk flere byrå og søk råd fra både bank, revisor og andre næringsdrivende.

Lov om ekstern regnskapsførsel bidrar til å gi kjøpere av regnskaps-tjenester et bedre produkt.

Alle byrå skal ha minst en autorisert regnskapsfører fra Kredittilsynet med en bestemt utdannelse og fartstid innen bransjen (Autoriserte regnskapsførere har et autorisasjonnummer). Kredittilsynets stikkprøver har avslørt at kvaliteten varierer mye fra byrå til byrå.

Regnskapsføreren er pålagt å opprette en skriftlig oppdragsavtale om hvilke arbeidsoppgaver som regnskapsfører skal gjøre og hvilke oppgaver du selv skal utføre, hvilke rapporter du skal ha og når de skal foreligge.

Det skal også fremgå hvilke tjenester du kan forvente av regnskapsføreren, og som er inkludert i honoraret, og hvilke tjenester du evt må betale særskilt for. Snakk med regnskapsfører om dette. Du kan også få informasjon ved å henvende deg til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Landslaget for regnskapskonsulenter eller skatteetaten.

Det finnes også mye relevant informasjon andre steder på disse internettsidene og på internettsiden til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

Se også Brønnøysundregistrene og Lovdata.

Nedenfor finner du en liste med vanlige oppgaver knyttet til regnskapsføringen og en vanlig arbeidsdeling.

OppgaverRegnskapsførerKunde
Føre kassebok (oversikt over kontante inn og utbetalinger) x
Samle og levere bilag innen avtalt tid x
Påføre kontokode på bilagx 
Registrering av bilagx 
Utarbeid bilagsjournal, hovedbok reskontro og andre regnskapsrapporter periodisk (må spesifiseres)x 
Utfylling av offentlige oppgaver som merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk (spesifiseres)x 
Avstemming og kontroll av regnskapet (spesifiseres hvilke avstemminger som skal gjøres av hvem).xx
Lønnsregnskap – Utarbeide timelister (lønnsgrunnlag) x
Lønnsregnskap – Føre lønnsregnskap mv. (spesifiseres)x 
Fakturering og oppfølging av betaling (spesifiseres)xx
Utarbeid årsregnskap m/ligningspapirer etc. (spesifiseres)x 
Budsjettering x
Økonomisk rådgivningx 
Du leser nå artikkelserien: Regnskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvem skal føre regnskapet?Hvilket regnskapssystem skal jeg velge? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et regnskap og hvilket formål har regnskapet?
 • Skill mellom privatøkonomi og selskapets økonomi
 • Hvem skal føre regnskapet?
 • Hvilken regnskapsfører skal jeg velge?
 • Hvilket regnskapssystem skal jeg velge?
 • Bruk hjelpesystemer for timebestilling, ordremottak, timelister mv.
 • Former for regnskap (finansregnskap og driftregnskap)
 • Finansregnskap (eksternt regnskap)
 • Regnskap og lovgivning
 • Regnskapsplikt
 • Arbeidsgangen i regnskapet
 • Kontantbeholdningen i regnskapet
 • Billagshåntering
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Bidragsmetoden
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.