Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system

Konsept og konsepttest

Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov.

Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus

Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nytt produkt.