agenturer.no

Hva er en kompetansestrategi?

Med kompetansestrategi menes:

En overordnet, langsiktig plan for hvordan læringsprosessen og læring-sirkelen skal legges opp for å nå kompetansemålet.

Kompetansestrategien er med andre ord kartet som viser veien til målet, eller rettere sagt: -Hvordan vi skal gå frem for å nå kompetansemålet som er satt.

Annonse

Hvorfor er kompetansestrategien viktig?

Selv om det burde være innlysende for de fleste hvorfor det er viktig at vi utvikler en formell kompetansestrategi, glemmer dessverre mange at kompetansestrategien ikke bare skal sikre virksomheten all nødvendig kompetanse i fremtiden gjennom å utvikle den enkelte medarbeiders kompetanseplattform. Et minst like viktig mål er det at den enkelte medarbeider finner kompetansestrategien personlig motiverende av følgende enkle årsak:

“Når virksomhetens viktigste ressurs ressurser forsvinner ut av dørene hver kveld, blir den viktigste jobben for en leder å sørge for at de har lyst til å komme tilbake dagen etter”

Kompetansebærere

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg