Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 29 av 31 artikler om Kunnskap

    Denne artikkelen er del 23 av 36 artikler om Lærende organisasjoner


Hva er en kompetansestrategi?

Med kompetansestrategi menes:

En overordnet, langsiktig plan for hvordan læringsprosessen og læring-sirkelen skal legges opp for å nå kompetansemålet.

Kompetansestrategien er med andre ord kartet som viser veien til målet, eller rettere sagt: -Hvordan vi skal gå frem for å nå kompetansemålet som er satt.

Hvorfor er kompetansestrategien viktig?

Selv om det burde være innlysende for de fleste hvorfor det er viktig at vi utvikler en formell kompetansestrategi, glemmer dessverre mange at kompetansestrategien ikke bare skal sikre virksomheten all nødvendig kompetanse i fremtiden gjennom å utvikle den enkelte medarbeiders kompetanseplattform. Et minst like viktig mål er det at den enkelte medarbeider finner kompetansestrategien personlig motiverende av følgende enkle årsak:

“Når virksomhetens viktigste ressurs ressurser forsvinner ut av dørene hver kveld, blir den viktigste jobben for en leder å sørge for at de har lyst til å komme tilbake dagen etter”

Kompetansebærere

Den enkelte medarbeider er “bærer” av virksomhetens kollektive kompetanse. Vi kaller derfor de ansatte for virksomhetens kompetansebærere. Summen av de ansattes kompetanse, og hvordan denne organiseres og utnyttes, vil dermed avgjørende for hvor godt virksomheten klarer seg i dagens kunnskapsamfunn. 

Å investere i de ansatte, i form av opplæring, motivering og utfordringer, er derfor en lønnsom langsiktig strategi for både for den enkelte og for virksomheten.

I mange virksomheter er utfordringen å kombinere og anvende kunnskaper som allerede finnes. Problemet er ikke at vi mangler kunnskapen. Vi vet bare ikke hvordan vi skal klare å utnytte den på en lønnsom måte for virksomheten.

Strategi fasen

Når kompetansestrategien skal utvikles er det vanlig å følge denne planleggingsprosessen: 

 1. Registrering av kompetansebehov – sett i forhold til markedets behov.
 2. Kartlegging av intern kompetanse – både potensiell og realisert kompetanse.
 3. Kompetansemangel – GAP mellom behov og eksisterende kompetanse.
 4. Plan for kompetanseoppbygging – gjennom opplæring eller rekruttering.
 5. Gjennomføring av kompetanseoppbygging – organisering og tilpasning.
 6. Kompetanseutnyttelse – påse at at ny kompetanse blir utnyttet.

De fire første trinnene tilsvarer strategiformuleringen, mens de to siste er knyttet til iverksettelse av strategien. Det at virksomheten besitter og utnytter kompetanse er avgjørende for dets eksistens. Kompetansegrunnlaget vil ofte være den mest vesentlige ressursen i slik sammenheng. Kompetansen må derfor vedlikeholdes, pleies og utvikles.

Kompetansemodell

En kompetansemodell du kan benytte i denne sammenheng når kompetansestrategien skal utvikles er modellen til Professor Linda Lai, Handelshøyskolen BI (2012) som er gjengitt under:

Kompetansestrategi
Professor Linda Lai, Handelshøyskolen BI (2012)

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kunnskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KompetansemålKunnskap som konkurransefortrinn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kunnskap
 • Viten
 • Metafysikk
 • Ontologi
 • Epistemologi
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Kompetanse
 • Kollektiv kompetanse
 • Handlingskompetanse
 • Kompetansemodeller
 • Forskning
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Kunnskapsledelse
 • Læringsarena
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KompetansemålStrategi områder for den lærende organisasjonen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag
 • Tillit
 • Sosiale og moralske normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringsvisjon
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Coaching
 • Kunnskapsledelse
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking