agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 31 av 31 artikler om Kunnskap

    Denne artikkelen er del 29 av 36 artikler om Lærende organisasjoner

Det finnes en rekke barrierer du må overvinne for å lykkes med å utvikle en virksomhets eller gruppes kunnskaper og kompetanse på. Disse hindringene kan grupperes i:

 • Individuelle barrierer
 • Organisasjonsbarrierer
Annonse

Individuelle barrierer mot kunnskapsutvikling

 • Ledere har ofte et for optimistisk bilde av hvor godt folk takler nye erfaringer
 • Individer er selektive og sorterer ut inntrykk som ikke inngår i deres repertoar for hva som er meningsgivende
 • Ny kunnskap kan true selvoppfatningen
 • Folk utfolder sine liv gjennom fortellinger om seg selv der de søker å avgi et gunstig inntrykk (for eksempel historier om sin ekspertise)

Organisasjonsbarrierer mot kunnskapsutvikling

 • Det eksisterer ikke et felles språk i organisasjonen
 • Organisasjonsfortellinger og myter kan polarisere kunnskap og avlede oppmerksomheten
 • Prosedyrer er besnærende, men kan lamme tverrfaglig samarbeid og tvinge alt inn i vante spor
 • Et bedriftsparadigme, dets strategiske mål, visjon eller overordnede oppgaver hjelper folk inn i folden, men bidrar også til å undertrykke mindre konforme synspunkter med det stort potensiale

Utgangspunkt: Kunnskapsutvikling må legitimeres

Fallgruver (misoppfatninger) i kunnskapsledelse

 • KL bygger på informasjon som det er lett å påvise og som enkelt lar seg kvantifisere
 • KL handler om å produsere verktøy og utvikle instrumenter
 • KL er avhengig av en kunnskapsleder

Lærdom: Det er viktig å utvikle en mer realistisk og fleksibel tilnærming og justere ned styringsambisjonene

Hvordan kan en unngå fellene i kunnskapsledelse? Premisser:

 • Kunnskap er begrunnet, sann oppfatning, individuell og sosial, taus og eksplisitt
 • Kunnskap avhenger av det perspektivet du har
 • Kunnskapsutvikling er et håndverk, ikke en vitenskap

Å utfordre vår kunnskap om kunnskapen

 • Vi baserer oss alltid på en før-forståelse
 • Vi trenger tilgang til alternative vokabularer og ulike lesemåter for å øke forestillingsevnen
 • Vi kan utfordre det konvensjonelle ved å se på det fra et annet perspektiv, for eksempel ved å uttrykke ironi
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kunnskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kunnskap som konkurransefortrinn
    Andre artikler i serien er: 
 • Kunnskap
 • Viten
 • Metafysikk
 • Ontologi
 • Epistemologi
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Kompetanse
 • Kollektiv kompetanse
 • Handlingskompetanse
 • Kompetansemodeller
 • Forskning
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Kunnskapsledelse
 • Læringsarena
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Kunnskap som konkurransefortrinn
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Du leser nå artikkelserien: Lærende organisasjoner

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KunnskapsledelseRekruttering og opplæring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Lærende organisasjon
 • Kjennetegn ved lærende organisasjoner
 • Kontinuerlig forbedring av alle prosesser
 • Systematisk tenkning
 • Modeller for lærende organisasjoner
 • Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner
 • Sander`s rammeverk for lærende organisasjoner
 • Læringskultur
 • Organisasjonsstrukturens betydning for læringen
 • Verdigrunnlag
 • Tillit
 • Sosiale og moralske normer
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Læring-sirkelen
 • Lære og vekstnivåer
 • Læringvisjon
 • Kompetansemål
 • Kompetansestrategi
 • Strategi områder for den lærende organisasjonen
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Motivasjon og incitamenter (belønningssystem)
 • Coaching
 • Kunnskapsledelse
 • Barrierer mot kunnskapsutvikling
 • Rekruttering og opplæring
 • Organisasjonsengasjement (organizational Commitment)
 • Mestringstro
 • Organisasjonsutvikling
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Benchmarking