agenturer.no

Hvor viktig er domene for å få en førsteside rangering?

Selv om Google nekter for at domener som inneholder søkeordet enklere oppnår en førstesideplassering i søkeresultatene til Google enn domener som mangler søkeordet som en del av domene, stemmer dette fortsatt dårlig med virkeligheten. Riktignok har det blitt mindre viktig å ha søkeordet som en del av domene, men domene er fortsatt en av de viktigste vurderingskriteriene viser egne tester. Ta et søk på hvilket som helst søkeord og du vil se at minst ett av søkeresultatene på førstesiden er et domene med søkeordet som en del av domene.

Ideelt sett bør derfor ditt viktigste søkeord inngå som en del av domene, selv om dette er vanskelig å få til i praksis.

Pass bare på at du bruker en bildestrek (-) og ikke underscore (_) for å skille to ord i domene, da underscore oppfattes som et tegn og ikke som et skille mellom to ord hvis du ønsker å velge et domene som har ditt viktigste søkeord som en del av domene.

Annonse

Valg av topp-domene

Du må ikke bare tenke igjennom hvilket domene som vil gi deg best rangering, men også hvilket topp-domene du bør velge til ditt domene. Dette fordi topp-domene også påvirker hvilken rangering en side får i Google.

Vi skiller her mellom:

  1. Internasjonale topp-domener, f.eks. .com, .org, .net, og .info.
  2. Nasjonale topp-domener, f.eks. .no, .dk og .se

Disse tommelfinger reglene gjelder:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg