Domene og webhotell fra OnNet.no

Salgsfremmende tiltak
Photo by Artem Beliaikin

Sales promotion er et kommunikasjonsvirkemiddel i virksomhetens promotion-mix på lik linje med reklame og andre kommunikasjonskanaler, og har som mål å løse definerte kommunikasjonsoppgaver i virksomhetens kommunikasjonsplan.

Et annet ord for sales promotion er salgsfremmede tiltak, som både omfatter personlig og upersonlige tiltak. De blir gjerne  gjennomført av produsentene for å støtte opp om mellomleddets arbeid for hans produkter og tjenester. Tiltakene kan sies å være en støttefunksjon for produsentens produkter.

Eksempler på Sales Promotion (SP) – tiltak er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss