Lightspeed webhotell

Som regel er vi ikke fornøyd å finne sammenhengen mellom to variabler. Det vi ønsker å finne er årsakssammenhenger og nøyaktige forklaringer. Dette krever at vi trekker inn mellomliggende variabler, og at vi benytter oss av en rekke indikatorer. For å kunne analysere flere enn to og to variabler må vi benytte oss av en mulitvariat analyse. ‘

De finnes en rekke ulike multivariate analyseteknikker, men felles for dem alle er at de representerer en forenkling av datamaterialet (datareduksjon). Dette for å skaffe oss en bedre oversikt når vi opererer med flere flere enn 2 variabler. Siden multivariat analysene foretar en datareduksjon, blir det enklere for oss å se mønstret til variablene.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg