Domene og webhotell fra OnNet.no

Som regel er vi ikke fornøyd å finne sammenhengen mellom to variabler. Det vi ønsker å finne er årsakssammenhenger og nøyaktige forklaringer. Dette krever at vi trekker inn mellomliggende variabler, og at vi benytter oss av en rekke indikatorer. For å kunne analysere flere enn to og to variabler må vi benytte oss av en mulitvariat analyse. ‘

De finnes en rekke ulike multivariate analyseteknikker, men felles for dem alle er at de representerer en forenkling av datamaterialet (datareduksjon). Dette for å skaffe oss en bedre oversikt når vi opererer med flere flere enn 2 variabler. Siden multivariat analysene foretar en datareduksjon, blir det enklere for oss å se mønstret til variablene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.