Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

Gir selskapet et mål og en langsiktig kurs

Årsaken til at enhver virksomhet trenger en eller annen form for strategisk plan skyldes at verden endrer seg konstant i et stadig raskere tempo og konsekvensene av å treffe feilaktige beslutninger er blitt enorme. Problemet er at det tar tid å planlegge, gjennomføre og få suksess med noe. Mangler virksomheten klare planer for fremtiden blir resultatet at virksomheten vinkler til høyre og venstre når viktige beslutninger tas, uten et klart mål for fremtiden og en klar strategi for hvordan dette målet skal nås over tid. Resultatet blir da at man lett tar ett skritt fremover, for så å ta to skritt tilbake igjen ved neste korsvei. For å unngå dette trenger vi strategisk ledelse og strategisk planlegging.

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Virksomheten trenger derfor langsiktige planer som bygger på pålitelige data om trendene i markedet og selskapets rammebetingelser. Husk at “Rome ble ikke bygd på en dag“. Virksomheten trenger derfor langsiktige planer som trekker opp kursen for fremtiden, slik at det er mulig å samordne alle til en felles innsats, mot felles mål gjennom å følge en felles avtalt strategi.

Krever en kritisk selvransakelse

Langsiktig tenkning tvinger virksomheten dessuten til å gjennomføre en inngående analyse av bedriftens forutsetninger, sterke og svake sider, samt farer og muligheter. Noe som gjør at virksomheten kan bli klar over farer og muligheter i god tid før de faktisk oppstår.

Selv om man foretar feilvurderinger i planleggingsprosessen, reduserer planen risikoen for at det inntreffer noe som bedriften overhode ikke hadde tenkt på. Når planen er ferdig har man et dokument som inneholder gjennomtenkte ideer om hvordan virksomheten bør drives.

Resulterer i et “kart som viser veien til målet”

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.