Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Strategisk planlegging


Gir selskapet et mål og en langsiktig kurs

Årsaken til at enhver virksomhet trenger en eller annen form for strategisk plan skyldes at verden endrer seg konstant i et stadig raskere tempo og konsekvensene av å treffe feilaktige beslutninger er blitt enorme. Problemet er at det tar tid å planlegge, gjennomføre og få suksess med noe. Mangler virksomheten klare planer for fremtiden blir resultatet at virksomheten vinkler til høyre og venstre når viktige beslutninger tas, uten et klart mål for fremtiden og en klar strategi for hvordan dette målet skal nås over tid. Resultatet blir da at man lett tar ett skritt fremover, for så å ta to skritt tilbake igjen ved neste korsvei. For å unngå dette trenger vi strategisk ledelse og strategisk planlegging.

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. Virksomheten trenger derfor langsiktige planer som bygger på pålitelige data om trendene i markedet og selskapets rammebetingelser. Husk at “Rome ble ikke bygd på en dag“. Virksomheten trenger derfor langsiktige planer som trekker opp kursen for fremtiden, slik at det er mulig å samordne alle til en felles innsats, mot felles mål gjennom å følge en felles avtalt strategi.

Krever en kritisk selvransakelse

Langsiktig tenkning tvinger virksomheten dessuten til å gjennomføre en inngående analyse av bedriftens forutsetninger, sterke og svake sider, samt farer og muligheter. Noe som gjør at virksomheten kan bli klar over farer og muligheter i god tid før de faktisk oppstår.

Selv om man foretar feilvurderinger i planleggingsprosessen, reduserer planen risikoen for at det inntreffer noe som bedriften overhode ikke hadde tenkt på. Når planen er ferdig har man et dokument som inneholder gjennomtenkte ideer om hvordan virksomheten bør drives.

Resulterer i et “kart som viser veien til målet”

Arbeidet man legger ned i å analysere konkurransen og mulighetene i markedet og i organisasjonen er idag blitt avgjørende i forretningslivet. Tiden som går med for å ta sunne forretningbeslutninger øker stadig, og konsekvensene av dårlig planlegging og for raske beslutninger er blitt enorme. Av den grunn trenger man tid til å tenke og planlegge.  En verden som bygger på konkurranse gir ikke rom for flaks. Den strategiske planen er, om den er riktig utført, kartet som viser vei til målet.

Gjør ressursplanlegging mulig

Kompleksiteten i vårt samfunn – gjennom politiske, kulturelle, sosiale og demografiske lover og regler – fører til at man trener å benytte seg av en mengde spesialkunnskap, for å være sikker på at de tiltak man settes i gang blir vellykket. Noe som gjør det nødvendig å planlegge langsiktig for å sikre at bedriften til enhver tid har nødvendig know-how og de medarbeiderne bedriften trenger for å hevde seg i konkurransen. Den strategiske planleggingen legger dermed føringene for bedriftens ressursplanlegging og ressursforvaltning.

Suksessen avgjøres av fleksibiliteten

En annen viktig faktor er tiden. Verden ikke er den samme som den var for fem minutter siden. For at organisasjonen skal være i stand til å tilpasse seg de stadig skiftende omgivelsene, må planen være fleksibel. En mengde undersøkelser har vist at manglende fleksibilitet er en av de vanligste årsaken til at en organisasjon havner i disharmoni med markedet. Det er derfor viktig at man ser på planen som noe “organisk“. Noe som er under stadig utvikling, og som man  må kontinuerlig oppdatert i takt med organisasjonens- og markedets utvikling. I motsatt fall vil planen bli et dokument som blir liggende i en skuff eller stående i en hylle. Av samme grunn bør planene utarbeides slik at planene fra forrige år, halvår, kvartal o.l. kan brukes som en målestokk for å måle hvilke strategier og aktiviteter som har være effektive eller ineffektive.

Halve oppskriften på suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil

Det hevder i hvertfall Siegel, Schultz, Ford og Carney i sin bok «Planleggingsledelse» (1987).

For å underbygge denne påstanden, viser de til amerikansk statistikk. Statistikk som viser at 75% av alle firmaer som går konkurs, gjør det i løpet av sine første 2 – 3 årene på grunn av dårlig planlegging. 

I følge Siegel, Schultz, Ford og Carney, er de vanligste årsakene til at nyetablerte bedrifter mislykkes, at de ikke klarer å:

1. utvikle en dyktig ledelse
2. skaffe nok kapital
3. utvikle og markedsføre tilbudet sitt
4. få til en akseptabel inntjening
5. Takle eksterne påvirkningsforhold.

Noen få blir angrepet av «faktor X». Dvs. det ukjente og uforutsigbare

Hadde disse bedriften planlagt virksomheten sin bedre, hadde resultatet kanskje også blitt en annen. Dette fordi; planlegger man virksomheten sin, får man en mulighet til å “gjøre tabber på papiret” istedenfor i det virkelige liv, hvor konsekvensene er katastrofale.

Diagrammet under viser hvordan man kan oppnå suksess, ved å unngå å gjøre feil. Felt nr. 1 – 6 viser hvor de største fiaskofellene statistisk sett ligger. For å klare å skape en levedyktig organisasjon og oppnå suksess, må alle hindringene i felt 1 – 6 overvinnes. Figuren må imidlertid ikke tas bokstavelig når det gjelder feltenes størrelse. I virkeligheten vil de ikke være like store, slik som de er i illustrasjonen til tidligere nevnte forfattere.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Strategisk planleggingHvordan organisere planleggingen? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Strategisk planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske spørsmål og hovedhindringer
 • Konkurransefortrinn
 • Forretningsplan
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Corporate Governance (eierstyring)