Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det finnes mange ulike teorier om hva en forretningsmodell er og hva den inneholder. I denne artikkelen ser jeg kort på de vanligste forretningsmodell teoriene som finnes.

Forretningsmodellen må passe med verdikonfigurasjonen

Amit og Zott (2012, s. 42) definerer en forretningsmodell som:

ET SYSTEM AV SAMMENKOBLEDE OG GJENSIDIG AVHENGIGE AKTIVITETER SOM BESTEMMER HVORDAN SELSKAPET “GJØR FORRETNING” MED SINE KUNDER, PARTNERE OG LEVERANDØRER.

Denne definisjonen legger vekt på at forretningsmodellen er en samling av spesifikke aktiviteter – et aktivitetssystem – som utføres for å tilfredsstille et oppfattet behov i markedet gjennom å utvikle viktige kundeverdier i kundens øyne. Videre legger definisjonen vekt på å spesifisere hvilke parter (virksomheten selv eller ulike partnere) som utfører hvilken aktivitet, og hvordan disse aktivitetene eller prosessene linkes sammen til en helhet.

Som du ser av denne definisjonen må valg av forretningsmodell og verdikonfigurasjon ses på sammen, da de er to sider av samme sak. Mens verdikonfigurasjonen forteller hvordan virksomhetens verdiskapningsprosess er sammensatt for å skape viktige kundeverdier, forteller forretningsmodellen hvordan virksomheten tjener penger på denne verdiskapningprosessen.

Bankenes omlegging til nettbank fremfor bankfilialer er et klassisk eksempel på en vellykket videreutvikling av såvel verdiskapningprosessen som forretningsmodellen. Omleggingen medførte at bankene sparte enorme beløp på å kunne legge ned flesteparten av sine bankfilialer i Norge og samtidig redusere arbeidsmengden ved at kundene måtte gjøre større deler av jobben selv. Kundene på sin side fikk en bank som aldri stengte, alltid var der og som samtidig gav den rimeligere banktjenester. En “vinn-vinn” situasjon for alle parter.

Avisenes overgang til nettaviser, musikkbransjens digitalisering av musikken og bokbransjen overgang til e-bøker er klassiske eksempler på mislykket utvikling av verdiskapningen og forretningsmodellen. Selv om løsningene dere innebar store kostnadreduksjoner, tjener de mindre penger enn før. Dette fordi forretningsmodellen, dvs. inntektsmodellen, ikke passer til selve verdikonfigurasjonen. Dvs. måten verdiskapningsprosessen skjer på.

The Buisness Model Generation

Tar vi utgangspunkt i modellen i boka The Buisness Model Generation tar en forretningmodell utgangspunkt i forretningsideens tre grunnkomponenter:

 • Hvilke behov har kunden?
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvilke spisskompetanse for å imøtekomme dette behovet?

Med utgangspunkt i disse grunnkomponentene skal forretningmodellen gi svar på følgende spørsmål som kan fremstilles i en pyramide som er omringet av disse grunnkomponentene.

Innholdet i en forretningsmodell

Svakheter ved denne  modellen er at den ikke sier noe om videreutvikling eler innovasjon, samtidig som den er lite detaljert.

Methlie og Pedersen`s forretningsmodell

Methlie og Pedersen (2007) deler i sin artikkel forretningsmodeller inn i elementene:

 • servicestrategi
 • styringsform
 • inntektsmodell

Ballon`s forretningsmodell

Ballon (2007) opererer med designparameterne:

 • verdinettverk
 • funksjonell arkitektur
 • finansiell modell
 • verditilbud.

Petrovic`s forretningsmodell

Petrovic et al. (2001) deler en forretningsmodell inn i syv undermodeller:

 • verdimodell
 • ressursmodell
 • produksjonsmodell
 • kunderelasjonsmodell
 • inntektsmodell
 • kapitalmodell
 • markedsmodell

Johnson`s rammeverk for forretningsmodellen

De fleste som beskriver forretningsmodeller er enige om at en forretningsmodell består av ulike elementer som må fungere sammen. Johnson m.fl. (2008) beskriver fire sentrale tema i en forretningsmodell:

 1. kundens verdiforslag
 2. ressurser
 3. prosesser
 4. profittformel

På lignende måte har Osterwalder (2004) definert ni byggeklosser for en forretningsmodell,

Business Model Canvas

Et mye brukt verktøy blant entreprenører og forretningsutviklere for å analysere forretningsmodeller er Business Model Canvas. Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy for å dekomponere og forstå forretningsmodeller utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010). Modellen ligner på Johnson`s rammeverk for forretningsmodellen, men istedenfor å operere med fire byggeklosser som tilsammen utgjør forretningsmodellen opererer Osterwalder & Pigneur sitt rammeverk for forretningsmodellen med hele ni ulike elementer som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Disse ni byggestenene er:

– Kundesegment, verditilbud, kunderelasjoner, distribusjonskanaler, partnernettverk, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, inntektsstrømmer og kostnadsstruktur.

Ettersom dette er en såpass omfattende modell har jeg valgt å omhandle den i en egen artikkel som jeg anbefaler at du leser for å få en bedre forståelse av hva en forretningmodell bør inneholde. 

Forretningsmodeller for nettbaserte virksomheter

Det finnes en rekke forretningsmodeller å velge mellom, og en rekke forhold som må vurderes når valget skal foretas. Siden det er stor forskjell mellom forretningsmodellene for nettbaserte virksomheter og de som gjelder i den fysiske verden, har jeg valgt å skrive en  egen artikkelserie om hvilke potensielle forretningsmodeller nettsteder kan velge mellom.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForretningsmodellBusiness Model Canvas >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell