Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Henry FayolHenry Fayol (1841-1925) betraktes som «den klassiske organisasjons filosofiens» far, og læren hans ar fått navnet ”administrasjonteorien”.

Administrasjonteorien

Medlidenhet med en såret hest som ikke kunne behandles, fordi sjefen ikke var til stede, førte Henry Fayol (1841-1925) til ideen om at “den ansvarlige må enten alltid være til stede eller være representert“.

Han skriver den første fullstendige teorien om management i boken “General Principles of Management” (1916) hvor han tar for seg områdene planlegging, koordinering, kommunikasjon og kontroll. Vekten legges på enhetlig autoritet og arbeidsdeling, og ikke så mye på organisasjons hierarkiet. Dette kalles den klassisk-administrative tilnærmingen. Den preges av saksrasjonalitet (sak og situasjon).

Fayol sin lære tar utgangspunkt i den enkelte arbeider og vedkommendes arbeidsoppgaver. Målet med arbeidet hans var å prøve å forehåndsbestemte og programmere organisasjonens – og organisasjons enhetenes adferd og preferanser. Enkeltmenneskene, de små arbeidsgruppene og relasjonene mellom lederne og arbeiderne, var Fayol helt uinteressert i. Det var totalsystemet han syslet med. Her blir menneskene like upersonlige som maskiner. Menneskelige følelser og motiver er det ikke plass for i hans modellverden.

Sett fra et spesielt synspunkt kan programmering være både effektivt og ønskelig for en bedrift som lever i et stabilt og uforandret miljø. Noe som stadig færre gjør.

Sentrale punkter i læren hans var:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.