Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 37 artikler om Historisk utvikling på ledelse

Henry FayolHenry Fayol (1841-1925) betraktes som «den klassiske organisasjons filosofiens» far, og læren hans ar fått navnet ”administrasjonteorien”.


Administrasjonteorien

Medlidenhet med en såret hest som ikke kunne behandles, fordi sjefen ikke var til stede, førte Henry Fayol (1841-1925) til ideen om at “den ansvarlige må enten alltid være til stede eller være representert“.

Han skriver den første fullstendige teorien om management i boken “General Principles of Management” (1916) hvor han tar for seg områdene planlegging, koordinering, kommunikasjon og kontroll. Vekten legges på enhetlig autoritet og arbeidsdeling, og ikke så mye på organisasjons hierarkiet. Dette kalles den klassisk-administrative tilnærmingen. Den preges av saksrasjonalitet (sak og situasjon).

Fayol sin lære tar utgangspunkt i den enkelte arbeider og vedkommendes arbeidsoppgaver. Målet med arbeidet hans var å prøve å forehåndsbestemte og programmere organisasjonens – og organisasjons enhetenes adferd og preferanser. Enkeltmenneskene, de små arbeidsgruppene og relasjonene mellom lederne og arbeiderne, var Fayol helt uinteressert i. Det var totalsystemet han syslet med. Her blir menneskene like upersonlige som maskiner. Menneskelige følelser og motiver er det ikke plass for i hans modellverden.

Sett fra et spesielt synspunkt kan programmering være både effektivt og ønskelig for en bedrift som lever i et stabilt og uforandret miljø. Noe som stadig færre gjør.

Sentrale punkter i læren hans var:

Planlegging
 • Bedriftsledelsens viktigste oppgave er å formulere bedriftens mål og politikk.
 • Ledelsen må utvikle en langsiktig handlingsplan for virksomheten.
 • Planlegging i bedriften er svært viktig og skal danne et system hvor de forskjellige delene henger sammen og støtter hverandre
 • De ansattes interesser må aldri settes foran bedriftens
Organisering og samordning
 • En av ledelsens viktigste oppgaver er å sørge for at bedriften stadig utvikles, forbedres og rasjonaliseres.
 • Ledelsen er ansvarlig for at bedriften har en effektiv organisasjon, samt adgang til gode personalmessige og materielle ressurser.
 • Bedriftens organisasjon skal være klart angitt.  Dette innebærer at arbeids- og ansvarsfordelingen skal være utredet og kjent i bedriften
 • Organisasjonen skal være tilpasset bedriftens mål og virksomhetsplaner. Dette innebærer at resultatet for hver avdeling bør kunne måles.
 • Avsvars og arbeidsområdene skal være avpasset i forhold til hverandre
Ledelse og ordregiving
 • Enhver underordnet skal kun ha en sjef.
 • Kun sjefen skal ha lov til å gi ordre.
 • Man skal ikke legge seg borti det som tilhører andres ansvarsområder.
 • Man skal rådføre seg med andre, og man skal ta imot råd fra andre.
 • Sjefen skal alltid holdes informert
 • Man skal være lojal og solidarisk
 • Disiplinen må opprettholdes
 • På grunn av kontroll bør en leder ikke ha mere enn 6-8 underordnede
 • Spesialisering er nødvendig for å nå høyere effektivitet
Kontroll
 • Bedriftsledelsen har ansvaret for kontrollen.  Den viktigste kontrollen er å sammenligne de realiserte resultatene med de oppsatte mål og planer.
Du leser nå artikkelserien: Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ledelseteorier før 1930: Den klassiske lærenScientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Weber
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Profesjonell ledelse (Aker-modellen til George Kenning)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Prosess Reengineering
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.