Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Digitalisering og robotisering av industrien omtales gjerne som den fjerde industrielle
revolusjon – også kalt «Industri 4.0» (Kaspersen, 2017c). Nye forretningsmodeller, automatisering og robotifisering er i ferd med å endre arbeidslivet fundamentalt. 

Den fjerde industrielle revolusjon bygger på den tredje industrielle revolusjonen, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller. Sammenlignet med de tre foregående utvikler den fjerde seg langs en eksponentiell og ikke en lineær linje med hensyn til hastighet og effekt av endringene (Dagens Perspektiv). 

Tingenes internett

En viktig del av den kommende revolusjonen er hva framtidsvisjonærer kaller «tingenes internett». Ryggraden til tingenes internett er monitorer og enheter. Dem finnes omtrent 11 milliarder nå og det forventes å bli 50 milliarder av dem i løpet av de neste tre årene. Disse skal fôre informasjon til internett og gjøre oss i stand til å overvåke alt fra temperaturen i kjøleskapet vårt til hvor mye strøm hjemmets solceller produserer. Slik kan vi sikre oss at de til enhver tid yter optimalt.

Som følge av den digitale fremveksten vil vi innen 2020 ha 25 000 milliarder sammenkoblede enheter (BuiltWorlds Cities, 2016). Det faktum at vi har milliarder av mennesker knyttet sammen ved mobile enheter muliggjør helt ny prosesseringskraft, lagringsmuligheter og tilgang på informasjon.

En postkarbon verden

Hos Internett gigantene Google, Facebook og Microsoft er algoritmer og programvare idag langt viktigere for deres suksess enn hardware. Det er disse aktørene som former økonomien og markedene vi alle er en del av og legger dermed rammebetingelsene vi andre bare må forholde oss til.

Drivkraften i den fjerde industrielle revolusjon er teknologi som igjen gir konsekvenser for organisasjonen, reguleringer, prosesser og tjenesteinnovasjon. For å se konsekvensene må vi må forstå teknologien og ha et felles begrepsapparat på tvers av bransjer. Skal vi lage vinnere etter oljen må vi ha en fleksibel ledelse basert på ambisiøse visjoner, mener stadig flere.

Muliggjørende teknologier som automasjon, roboter, kunstig intelligens, sensorer, energiteknikk, 3D-printere, nanoteknologi, syntetisk biologi og blockchain kan kombineres og skape helt nye markeder. For å klare å utnytte disse mulighetene må vi gå fra å være defensive til offensive i møte med teknologien som vil endre det industrielle landskapet i årene som kommer.

Digitaliseringen vil påvirke felt som kunstig intelligens, robotikk, Internet of things, autonome kjøretøy, 3D printing, nanoteknologi, bioteknologi, energilagring og databehandling for å nevne noen.

Nye forretningsmodeller

Disruptive forretningsmodeller som følger i kjølevannet av digitaliseringen vil fundamentalt
endre hvordan vi gjør forretninger både på bedrifts- og individnivå. De nye aktørene som
disrupter etablerte forretningsmodeller vokser i eksponentiell takt, og er i stand til å totalt
transformere etablerte bransjer. I de fleste tilfeller kommer ikke innovasjonene fra bransjen
selv, men fra utenforstående som evner å tenke nytt og se andre muligheter i dagens
forretningsmodeller.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg