Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 7 av 9 artikler om Ledelse >> Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 18 av 25 artikler om Ledelse >> Psykososialt arbeidsmiljø
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Gruppemedlemmer atferd styres ved hjelp av å gi dem positive eller negative sanksjoner, i følge Human-Relations rammen.

Sanksjonene kan som sagt enten være positive eller negative. De positive er «belønning» og de negative er «straff«. De positive virker motiverende og inspirere til videre innsats. De negative er vekkerklokker, en alarm om at tingene ikke er som de skal. De negative sanksjonene gjelder det å bruke med sterk omhu. De kan fort virke mot sin virkning og føre til utilsiktede konflikter og problemer.

Eksempler på positive sanksjoner er:

 • Ros og klapp på skulderen av sjefen
 • Lønnsforhøyelse og frynsegoder
 • Bonuser
 • Forfremmelse og økt ansvar
 • Positiv omtale i interne rapporter, skriv o.l.

Eksempler på negative sanksjoner er:

 • Ris og irettesettelse fra ledelsen
 • Negativ omtale fra arbeidskollegaer
 • Utfrysing av arbeidskollegaer
 • Degradering
 • Lønnstrekk
 • Bøter
 • Oppsigelse
 • Anmeldelse
Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << GruppedynamikkEffektiv gruppekultur >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring
 •     Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << GruppedynamikkLederstil >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Verdibasert ledelse
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Regelstyring
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Vinnerkultur
 • Identitetskapene symboler
 • Herzbergs motivasjonsteori (to-faktorteori)
 • Hygienefaktorenes betydning
 • Motiv og motivasjon
 • Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Effektiv gruppekultur
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Lederstil
 • Varige forskjeller og begrensede ressurser vil alltid skape konflikter
 • Jobb-berikelse og jobbutvidelse
 • Deltakerstyring
 • Medledelse og selvledelse
 • Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
 • Belønning og belønningssystemer
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.