Produktutvikling og markedsføring


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 25 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Parallelt med brukertestene, eller umiddelbart etter at man har fått positiv respons på de, må det utarbeides en markedsføringstrategi og marketing – mix for det nye produktet. Det hjelper lite å ha utviklet et nytt og «revolusjonerende» produkt hvis det blir presentert og markedsført feil, men det å markedsføre et produkt er ikke lett. Og spesielt er det vanskelig å velge rett strategi og program for et nytt produkt, da man ikke har noe historikk å bygge på.

For å redusere noe av den risiko og usikkerhet som alltid er forbundet med å lansere et nytt produkt, er det påkrevd med markedsundersøkelser hvor alle viktige elementer i introduksjonskampanjen pretestes.

Siden forbrukerne handler som en kontekst, er det påkrevd at vi tester hele marketing – mixen (produkt, pris, distribusjon, markedskommunikasjon, posisjonering osv), og ikke bare de tekniske sidene (funksjonstesten) eller hvordan forbrukerne opplever egenskapene og fordelene (brukertesten) produktet gir. For å teste introduksjons-strategien og -taktikken kan man f.eks. sette inn falske annonser i de mediakanalene man tar sikte på å benytte ved lanseringen. Ved å følge opp disse annonsene ved survey kan man fange opp hvordan målgruppen kommer til å reagere når produktet blir lansert. Hver imidlertid klar over at når vi gjennomfører slike pretester så har respondentene en tendens til å overdrive sin interesse for produktet. For å få et pålitelig bilde av situasjonen må vi derfor alltid justere resultatene nedover. F. Selnes (1993) sier at erfaringer fra analyseinstitutter tilsier at kjøpssannsynligheten bør korrigeres med en faktor på mellom 20 – 80%, avhengig av produkt og situasjon. Regelen er her at desto dyrere produktet er og desto større nyheten er, jo mer må vi justere nedover. Når det gjelder mulighetene til å teste kjøpssansynligheten ved ulike prisnivå, skal man være klar over at det er vanskelig å få pålitelige svar fra respondentene. Det er vanskelig for dem å angi ved hvilken pris de kommer til å miste interessen for produktet, og mange vil avgi strategiske svar i håp om at produktet skal bli så rimelig som mulig.

Forhold som f.eks. må pretestes før en produktlansering er:

1. Emballasjetest

 • Pakningsstørrelser
 • Utforming
 • Materiale
 • Farge
 • Tekst
 • Merke/navn

2. Kommunikasjonstester

 • Oppmerksomhetsverdi
 • Leseverdi
 • Evne til å formidle budskap
 • Profilen og image som skal skapes

3. Markedsplan

Det må utformes en fullstendig markedsplan, og alle elementer må pretestes. Har vi valgt riktig strategi ? Hva med målgruppen ? Nivå for innsats ? Pris ? Profil ? Distribusjonsapparat ? Salgsargumenter ? Media-mix osv.

Testsalg

For å redusere risikoen ved markedsføring av nye produkter, foretar man ofte et testsalg. I et geografisk avgrenset område eller ovenfor bestemte kundegrupper lanseres produktet med de samme tiltakene som er aktuelle (markedsplanen). Det er altså ikke bare produktet, men hele planen som blir testet. I tiden etter at produktet er introdusert, registreres salget fortløpende og det gjennomføres en felt undersøkelse for å få frem reaksjon fra kjøpere og ikke – kjøpere. Etter testsalget har man muligheter til å endre opplegget før man lanserer produktet i stor skala. Noe som reduserer risikomomentene som er forbundet ved lanseringen, og som utvilsomt kan spare bedriften for store feil som kan gi katastrofale følger. Testsalget gjør det også mulig å sette opp pålitelige salgsprognoser før produktet blir lansert.

Introduksjon

Har produktet kommet til denne fasen blir produktet lansert, og det gjennomføres fortløpende markedsundersøkelser for å kontrollere at lanseringen går som prognosert. Eventuelle avvik blir gjenstand for ulike avviksanalyser.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Produktutvikling og teknisk utviklingImplementeringsprosessen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Produktutvikling og teknisk utviklingPIC – plan (en nedskrevet produktstrategi) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  De enkelte trinn i produktutviklingen
  De vanligste fasene i produktutviklingsarbeidet kan sammenfattes i følgende modell.
  Produktutvikling og situasjonsanalyse
  For at det skal være mulig å utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende, er det en forutsetning at man har en oversikt over forutsetningene man jobber under. Det er derfor naturlig å starte med...
  Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
  Situasjonsanalysen bør samles i en SOFT - analyse for å få en oversikt over svake/sterke sider og muligheter/trusler
  Produktutvikling - Idevurdering og økonomiske analyser
  Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.
  Produktutvikling og konsept testing
  Hvis produktidèn blir godkjent ut fra de vurderingene som er foretatt, bør man søke å klarlegge oppfatningen til potensielle brukere. På dette stadium vil produktet ikke foreligge på annen måte enn i ...
  Produktets livssyklus
  Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned prod...
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen, men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.