Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Rekruttering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Den engelske betegnelsen for markedssjef er chief marketing officer, eller CMO som denne tittelen forkortes til. I mindre norske virksomheter kalles markedssjefen også for markedsansvarlig hvis vedkommende ikke har personalansvar.

markedssjef

Plassering i organisasjonen

Markedssjefen er en mellomleder og rapporterer normalt til administrerende direktør (daglig leder). I større virksomheter med en egen salgsavdeling som ledes av en egen salgssjef, rapporterer salgssjefen normalt til markedssjefen som har ansvaret med å koordinere salgsinnsatsen med den øvrige markedsinnsatsen. 

I større bedrifter samarbeider også markedssjefen med produktsjefen eller produktutvikleren for å sørge for at virksomhetens fremtidige produkter og tjenester blir utviklet i tråd med kundens behov, krav, ønsker, erfaringer og forventninger. 

Markedssjefen har ansvaret for at markedsmålet topp-ledelsen har satt blir nådd. Normalt er markedssjefen med i dialogen som leder frem til den endelige markedsmålet. Markedssjefens oppgave er så å bryte dette overordnede målet til mindre håndgripelige, realistiske og målbare del-mål for de ulike delene av markedsføringen og markedsavdelingen. Inkludert sette opp et markedbudsjett som viser hvilke inntekter virksomheten vil få og hvilke markedsføringskostnader som vil oppstå for å generere disse inntektene. 

Arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef er:

 • strategisk-, taktisk- og operativ markedsplanlegging
 • gjennomføre maredsanalyser, overvåke trender, konkurrentene og markedsutviklingen
 • leverandør og nøkkelkundeforhandlinger
 • omdømme og merkevarebygging
 • gjennomføre, evaluere og kontrollere markedsaktiviteter
 • ansvar for innhold på nettsidene og annet kommunikasjonsmateriell
 • motivasjon og ledelse av medarbeiderne i markedsavdelingen
 • relasjonsbygging og oppfølging av nøkkelkunder og samarbeidspartnere
 • markedsrapportering

Egenskaper

Ellers stilles de samme kravene som for alle andre ledere i virksomheten. Jeg anbefaler derfor at du leser min artikkelserie om lederstil for nærmere informasjon om hvilke lederstil markedssjefen bør velge og hvilke personlige egenskaper en markedssjef bør ha.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Markedsføring i et større perspektivMarkedsavdelingen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Økonomisjef (CFO)Salgslederen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering og rekrutteringsprosessen
 • Hva må gjøres før rekrutteringen kan starte?
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Riktig kandidat og stillingsanalyse
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedsjef
 • Salgslederen
 • Stillingsannonsen
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Screening av kandidatene (jobbsøkerne)
 • Førstegangsintervjuet
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervjuet
 • Talentutvikling
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.