Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Rekruttering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Den engelske betegnelsen for markedssjef er chief marketing officer, eller CMO som denne tittelen forkortes til. I mindre norske virksomheter kalles markedssjefen også for markedsansvarlig hvis vedkommende ikke har personalansvar.

markedssjef

Plassering i organisasjonen

Markedssjefen er en mellomleder og rapporterer normalt til administrerende direktør (daglig leder). I større virksomheter med en egen salgsavdeling som ledes av en egen salgssjef, rapporterer salgssjefen normalt til markedssjefen som har ansvaret med å koordinere salgsinnsatsen med den øvrige markedsinnsatsen. 

I større bedrifter samarbeider også markedssjefen med produktsjefen eller produktutvikleren for å sørge for at virksomhetens fremtidige produkter og tjenester blir utviklet i tråd med kundens behov, krav, ønsker, erfaringer og forventninger. 

Markedssjefen har ansvaret for at markedsmålet topp-ledelsen har satt blir nådd. Normalt er markedssjefen med i dialogen som leder frem til den endelige markedsmålet. Markedssjefens oppgave er så å bryte dette overordnede målet til mindre håndgripelige, realistiske og målbare del-mål for de ulike delene av markedsføringen og markedsavdelingen. Inkludert sette opp et markedbudsjett som viser hvilke inntekter virksomheten vil få og hvilke markedsføringskostnader som vil oppstå for å generere disse inntektene. 

Arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef er:

 • strategisk-, taktisk- og operativ markedsplanlegging
 • gjennomføre maredsanalyser, overvåke trender, konkurrentene og markedsutviklingen
 • leverandør og nøkkelkundeforhandlinger
 • omdømme og merkevarebygging
 • gjennomføre, evaluere og kontrollere markedsaktiviteter
 • ansvar for innhold på nettsidene og annet kommunikasjonsmateriell
 • motivasjon og ledelse av medarbeiderne i markedsavdelingen
 • relasjonsbygging og oppfølging av nøkkelkunder og samarbeidspartnere
 • markedsrapportering

Egenskaper

Ellers stilles de samme kravene som for alle andre ledere i virksomheten. Jeg anbefaler derfor at du leser min artikkelserie om lederstil for nærmere informasjon om hvilke lederstil markedssjefen bør velge og hvilke personlige egenskaper en markedssjef bør ha.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Markedsføring i et større perspektivMarkedsavdelingen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Økonomisjef (CFO)Salgslederen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering og rekrutteringsprosessen
 • Hva må gjøres før rekrutteringen kan starte?
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Riktig kandidat og stillingsanalyse
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedsjef
 • Salgslederen
 • Stillingsannonsen
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Screening av kandidatene (jobbsøkerne)
 • Førstegangsintervjuet
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervjuet
 • Talentutvikling
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Hva må gjøres før rekrutteringen kan starte?
  Ikke start rekrutteringen av nye ansatte før du har gjort "hjemmeleksen" først.
  Rekruttering og rekrutteringsprosessen
  Hva er rekruttering og hvordan bør rekrutteringprosessen legges opp slik at du ender opp med å ansette rett person? Følg denne fremgangsmåten.
  Førstegangsintervjuet
  Hvordan gjennomf&oslash;re f&oslash;rstegangsintervjuet ved nyansettelser (rekruttering av ansatte)?
  Referanseintervjuet
  Hvorfor og hvordan gjennomføre et referanseintervju før du ansetter noen?
  Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
  Internett har vist seg i de senere år å være den mest effektive rekruttering kanalen i Norge. Her får du råd om hvordan du bør gå frem for å utnytte disse mulighetene
  Riktig kandidat og stillingsanalyse
  En som oppfyller kravene som stillingsbeskrivelsen innebærer, har tilfredsstillende referanser og framtidsutsikter som indikerer suksess i stillingen.
  Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
  Vurdering av intellektuelle evner, kompetanse, faglig dyktighet, fleksibilitet i tenking, og evne til å omgås andre er noen av mange elementer som inngår i vurderingen
  Screening av kandidatene (jobbsøkerne)
  Screening er en metode bedriften kan bruke for å skaffe seg informasjon om jobbsøkeren. Her går vi igjennom hvordan du kan bruke sosiale medier som en del av screening prosessen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.