Domene og webhotell fra OnNet.no

Norm betyr egentlig ”målesnor, loddline” (lat, norma) og er hentet fra byggebransjen i mellomalderen.

Normalt skiller vi mellom moralske og sosiale normer.

Sosiale og moralske normer

Sosiale normer

Det er ikke bare gruppemedlemmenes rolleforventninger som styrer gruppemedlemmenes atferd. I alle grupper vil etter hvert utvikle et sett “spilleregler” som legger rammebetingelsene for hva som er akseptabel atferd av medlemmene. Disse uformelle “spillereglene kaller vi med en fellesbetegnelse for sosiale normer, og forteller medlemmene “hvordan vi gjør saker og ting her”. Normene er på mange måter bindeleddet mellom “meg” og de jeg “sammenligner meg med”.

Moralske normer

De moralske normene omfatter hva vi oppfatter som moralsk riktig eller ikke. De moralske normer har flere funksjoner, men den viktigste er kanskje at de skal beskytte og fremme verdiene vi tror på.

Normene skal hjelpe oss å operasjonalisere verdiene. De skal fungere som stabbesteiner langs veien frem til målet, eller som et autovern som skal hindre oss i å kjøre av veien sier Aadland (Aadland 2005:125).

Hans definisjon av normer er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss