Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 8 artikler om Utvalgsplan

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

representativt utvalgDet avgjørende er ikke antall intervjuer, men hvordan man gått frem for å trekke ut personene som skal intervjues. Man bør derfor ikke henge seg for mye opp i hvor mange som skal være med i undersøkelsen, men heller konsentrere seg om hvordan man skal trekke utvalget.

Utvalget bør du trekk på grunnlag av tilgjengelig statistikk om målgruppen, slik at du har muligheten til å kontrollere at utvalget er korrekt sammensatt. At utvalget er korrekt sammensatt er en forutsetning for at man skal kunne si noe generelt om populasjonen (Målgruppen).

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si:

at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.

Variablene kan f.eks være geografi, kjønn, alder e.l.

Skal utvalget bli representativt er det viktig at man følger bestemte utvalgsprosedyrer som er fastlagt på forhånd. Vi kan også si at valg av utvalgsmetode vil være direkte avhengig av den utvalgsrammen vi har kommet frem til.

Eksempel

En bedrift skal utføre en kundeundersøkelse. Totalt har bedriften 1000 kunder som fordeler seg som vist i tabellen under. I parentes finner du kundemassen i prosent.

Bransje

Geografi

Totalt

 

Øst

Vest

Nord

Syd

 
Handel100 (10)300 (30)100 (10)50 ( 5)550 (55)
Service50 ( 5)30 ( 3)10 ( 1)50 ( 5)140 (14)
Industri300 (30)10 ( 1)00310 (31)
Totalt450 (45)340 (34)110 (11)100 (10)1000(100)

Det er 300 respondenter som skal være med i undersøkelsen.

Handel

55% av 300 = 165 personer som fordeler seg slik:

Øst      30
Vest     90
Nord    30
Syd      15
Totalt 165

Service

14% av 300 = 42 Personer som fordeler seg slik: 14% av 300 = 42 Personer som fordeler seg slik:

Øst      15
Vest      9
Nord     3
Syd     15
Totalt   42

Industri

31% av 300 = 93 Personer som fordeler seg slik:

Øst       90
Vest       3
Totalt   93

Utvalget er definert, og det er representativt for kundemassen mht. geografi og bransje.

Du leser nå artikkelserien: Utvalgsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << UtvalgmetodeSannsynlighetsutvalg >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Utvalg og utvalgsplan
 • Enhet (entitet) / Utvalgsenhet
 • Utvalgsstørrelse
 • Utvalgmetode
 • Representativt utvalg
 • Sannsynlighetsutvalg
 • Ikke-sannsynelighetsutvalg
 • Kjøp av adresser
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.