Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

representativt utvalgDet avgjørende er ikke antall intervjuer, men hvordan man gått frem for å trekke ut personene som skal intervjues. Man bør derfor ikke henge seg for mye opp i hvor mange som skal være med i undersøkelsen, men heller konsentrere seg om hvordan man skal trekke utvalget.

Utvalget bør du trekk på grunnlag av tilgjengelig statistikk om målgruppen, slik at du har muligheten til å kontrollere at utvalget er korrekt sammensatt. At utvalget er korrekt sammensatt er en forutsetning for at man skal kunne si noe generelt om populasjonen (Målgruppen).

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si:

at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.

Variablene kan f.eks være geografi, kjønn, alder e.l.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss