Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

representativt utvalgDet avgjørende er ikke antall intervjuer, men hvordan man gått frem for å trekke ut personene som skal intervjues. Man bør derfor ikke henge seg for mye opp i hvor mange som skal være med i undersøkelsen, men heller konsentrere seg om hvordan man skal trekke utvalget.

Utvalget bør du trekk på grunnlag av tilgjengelig statistikk om målgruppen, slik at du har muligheten til å kontrollere at utvalget er korrekt sammensatt. At utvalget er korrekt sammensatt er en forutsetning for at man skal kunne si noe generelt om populasjonen (Målgruppen).

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si:

at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.

Variablene kan f.eks være geografi, kjønn, alder e.l.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.