Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

the-buying-process

Hva er en kjøpsprosess?

Kjøpsatferd eller kjøpsprosessen som dette også kalles kan defineres som:

“den prosessen og de aktiviteter mennesker foretar seg når de søker, velger, kjøper, bruker, evaluerer og avhender produkter for å tilfredsstille deres behov”

Det er vanlig å betrakte forbrukernes kjøp av varer og tjenester som en prosess. Det vil si at forbrukerne vil gå igjennom ulike trinn før de foretar den endelige handlingen – kjøp og konsum.

Denne kjøpsprosessen vil være vesentlig forskjellig avhengig av hvilke forbrukere og markeder vi snakker om. Det grunnleggende skillet går her mellom forbruker- og bedriftvaremarkedet hvor kjøpsprosessen og kjøpsmotivet er vesentlig forskjellig.


Modell for kjøpsprosessen

Det finnes en rekke modeller som prøver å forklare adferden på dette markedet; den klassiske modellen som presenteres under er utarbeidet av Philip Kotler (Principles of Marketing – 1983).

Denne kjøpsprosessen som alle kundene må gå igjennom vil jeg bruke resten av denne artikkelserien på å gå igjennom – steg for steg. Modellen kan allikevel kort forklares slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss