Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hva er automatisering?

agenturer.no

Automatisering er:

“teknikker for å få systemer til å fungere uten- eller med liten grad av menneskelig medvirkning”.

Hvorfor automatisering?

Automatisering benyttes for å erstatte eller avlaste menneskelig arbeidskraft med selvvirkende og selvtenkende systemer.

Målet er:

“å redusere behovet for menneskelig arbeidskraft, samtidig som man oppnår bedre resultater med hensyn til nøyaktighet og kvalitet”.

Kjennetegn ved automatisering

Automatiserte systemer kjennetegnes av at de er designet for å utføre rutineoppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Automatiserte systemer krysser grensesnittet mellom maskin og menneske, og er bygget med utgangspunkt i menneskelig handling. Et annet kjennetegn er at automatiserte systemer har evnen til å “observere” måten mennesker tar avgjørelser eller løser problemer på, og kopiere dette handlingsmønsteret for å løse tilsvarende problemer i fremtiden.

Fordeler ved automatisering

Automatisering har både sine fordeler og ulemper. De største fordelene er:

  • Hurtighet – Automatisere prosesser kan gjøres langt raskere enn det mennesker er istand til å gjøre. Noe som øker prosessens kapasitet betydning.
  • Nøyaktighet – En automatisert prosess er langt mer nøyaktig enn manuelt arbeid, da vi er garantert at prosessen utføres alltid korrekt uten store feilmarginer og variasjon som alltid vil forekomme ved manuelt arbeid. En robot kan gjenta den samme operasjonen igjen og igjen uten å gjøre en feil. Det kan ikke menneskene. Det reduserer nedetid, avbrudd og feilmarginen til et minimum.
  • Stabilitet – Maskiner blir aldri syke, de kommer alltid på jobb, de klager ikke, har ikke ferie og kan jobbe uten avbrudd 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Noe som gjør atomatiserte løsninger langt mer stabile enn manuelt menneskelig arbeid.
  • Enhetkostnader – Selv om engangskostnadene ved å starte en automatisert prosess er høyere enn ved å gjøre den manuelt gir de automatiserte løsningene langt høyere effektivitet og kvalitet enn manuelt arbeid, og dermed også vesentlig lavere enhetskostnader per utførte oppgave. Jo større volumet blir, jo lavere blir også enhetskostnadene når prosessen er automatisert.

Ulemper ved automatisering

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg