Domene og webhotell fra OnNet.no

Fra lukkede til åpne innovasjonsprosesser

Lukkede innovasjonsprosesser fungerer ikke lenger, innser mange. De går derfor over til en åpen eller en kombinert innovasjon for å unngå å bli offer for egen suksess og bli rammet av svakhetene med å praktisere en lukket innovasjonsprosess.

Årsaken til denne trenden mot åpne innovasjonsprosesser skyldes at de fleste bedriftsledere innser idag at de ikke lenger kan overleve ved å gjøre alt selv. De må søke etter nye innovasjoner og hjelp med å utvikle dem også fra eksterne kilder og aktører. Noe som gjør at vi i stadig større grad går vekk fra filosofien om at alle aktiviteter bør skje internt i selskapet.

Hva er en åpen innovasjonsmodell?

En åpen innovasjonsmodell innebærer at innovasjonen foregår både eksternt og internt. Vi benytter oss for eksempel av eksterne ressurser i deler av prosessen, mens alt som ligger innenfor virksomhetens kjernekompetanse gjøres internt. 

Henry W. Chesbrough kom i 2006 med den definisjonen av åpen innovasjon som idag er mest brukt:

«Åpen innovasjon er den målrettede bruken av inngående og utgående flyt av kunnskap til å henholdsvis akselerere intern innovasjon, og utvide markedene for ekstern bruk av
innovasjoner.»

Åpne innovasjonssystemer indikerer at kunnskap og informasjon som er kritiske i forhold til innovasjonsutviklingen i stor grad finnes og utvikles utenfor virksomhetens tradisjonelle grenser. Eller som Chesbrough (2006:1) sier:

Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology.

Åpne innovasjonsprossser kan ses på som en perforert trakt. Input til trakten er både interne og eksterne ideer, sammen med ny teknologi som kan komme inn i prosessen i ulike trinn i innovasjonsprosessen. I tillegg kan egne prosjekter gå ut av trakten (innovasjonsprosessen) i ulike trinn enten i form av ”spin-off” prosjekter og utlisensiering for å nå nye markeder. Modellen blir kalt ”åpen” på grunn av det er mange veier for ideer inn i modellen og mange veier ut til markedet.

Åpen innovasjon driver frem produktideer, kunnskap og teknologi fra utenforstående partnere, som videre fører til at selskapets kreativitet øker, samtidig som ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater reduseres, mener Chesbrough (2003).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.